Najstaršie
pútnické miesto
na Slovensku

-

Návrh plánu podujatí centra seniorov v Marianke

Pozn. Tento materiál nie je oficiálny plán, treba ho chápať ako návrh vo všetkých bodoch!
Finančný rozpočet bude vypracovaný až po doplnení, resp. prepracovaní a následnom schválení
plánu.
Z – podujatie, na ktorom možno zarobiť finančné prostriedky pre klub vlastným úsilím

Názov: Mariánski seniori

Frekvencia stretávaní: 1-2x v priebehu 14 dní, resp. jedenkrát v týždni (utorok, príp.
štvrtok)
Miesto stretávania: Spoločenská sála OÚ (po dohode s OÚ)

Počet členov organizačného výboru: 3 až 5
Minimum: Vedúci senior
Zástupca Vedúceho seniora
Hospodár a strážca pokladu
možné: Zodpovedník pre kultúru, šport, turistiku, výlety, duchovné vzdelávanie
a pod.
Zodpovedník pre záujmové aktivity (ručné práce, hudba a spev,
modelárske aktivity a pod.)

Podujatia:

November:
- Ustanovujúca schôdza: 14.11.2017
- Seniorska tancovačka alebo čaj o piatej (zoznamovacie podujatie), príp. iba neformálne stretnutie spojené s rozpravou a podrobnejším zoznámením sa s  pripravovanými aktivitami klubu
- Šikovné ruky - kreatívny kurz alebo iná záujmová aktivita – podľa dohody

December:
- Mikulášske „Koláčovanie a Buchtovanie“ (pozvánka pre všetkých Mariančanov ochutnať domáce slané a sladké výrobky z radov seniorov) Z
- Rozprava na duchovnú tému (výklady, spojitosť medzi náboženstvami a pod.)
- Mariánske seniorské Vianoce (spolu s MŠ a ZŠ) – recitácia, spev, spievanie kolied, duchovné slovo, občerstvenie pri stromčeku a pod.
- Mariánske Vianočné trhy – predaj vianočného punču, mastného chleba s cibuľou a domácich koláčov, príp. pagáčov (samostatný stánok) Z

Január:
- Novoročné stretnutie – spev, recitácia, duchovné slovo, voľná debata
- Krásy Slovenska očami turistov – prednáška Andyho Popoviča, dlhoročného organizátora ekovýletov
- Šikovné ruky alebo iná záujmová aktivita
- Návšteva vybraného podujatia v Bratislave (múzeum, výstava a pod.)

Február:
- „Ako si sám môžem opraviť svoje telo“ – prednáška- manželia Godóvci (odborníci na chrbticu a kostný aparát)
- Valentínska alebo fašiangová tancovačka
- Návšteva divadelného predstavenia
- Šikovné ruky alebo iná záujmová aktivita

Marec:
- Rozprava o budhistickom náboženstve so zenovým majstrom
- Ľudové piesne a hra na husle, príp. na fujaru – pozvanie folkloristov
- Obnova mikrocirkulácie krvi technológiou BEMER vedúca k riešeniu prevažnej väčšiny chorôb – prednáška Béla Kiss
- Šikovné ruky alebo iná záujmová aktivita

Apríl:
- Výstava „Mariánske šikovníčky“ – výstavka ručných prác spojená s predajom Z
- Stretnutie so známym hercom/herečkou – beseda, príp. recitácia (napr. Eva Kristínová, Mária Kráľovičová a pod.)
- Tanečná zabávačka alebo čaj o piatej
- Návšteva vybraného podujatia v Bratislave (výstava, múzeum a pod.)
- Turistický výlet do okolia

Máj:
- Organizácia koncertu (napr. gitaristka Eva Golovková) spojená s oslavou dňa matiek Z
- „Mariánsky havko“ – súťaž o najmilšieho domáceho miláčika (v spolupráci s MŠ a ZŠ) Z
- Výlet do moravského sklípku (okolie Mikulova)
- Rozprava na vybranú duchovnú tému

Jún:
- Návšteva divadelného predstavenia
- Malá slávnosť pre jubilantov spolu s OÚ (prvý polrok)?
- Účasť na Mariatalfeste formou stánku (nápoje, domáce produkty a remeselné výrobky mariánskych šíkovníčok/šikovníkov) Z
- Turistický výlet do okolia

Júl:
- Výlet – púť do Šaštína, Levoče alebo do Turzovky
- Šikovné ruky alebo iná záujmová aktivita v prírode (napr. vyrezávanie z dreva)
- Beseda s lekárom na vybranú tému

August:
- Výlet (kúpanie) – Podhájska, Rajecké Teplice, Lipót alebo Turčianske Teplice a pod.
- Gulášová party
- Šikovné ruky alebo iná záujmová aktivita v prírode

September:
- Turistický výlet do okolia
- Šikovné ruky alebo iná záujmová aktivita
- Seniorské športové podujatie (podľa výberu futbal, volejbal, pseudošportové disciplíny (napr. preťahovanie lanom, skok vo vreci a pod.)
- Beseda s výživovým poradcom

Október:
- Návšteva divadla alebo koncertu
- Spoločenské podujatie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším spojené so  slávnosťou pre jubilantov spolu s OÚ (druhý polrok)
- Rozprava na vybranú duchovnú tému
- Októbrová pivná tancovačka alebo pivo o piatej

Popri uvedených aktivitách môžu záujemci rozvíjať svoje aktivity v rámci speváckeho krúžku, tanečného krúžku, príp. krúžku jogy, modelárstva a pod. (v Marianke máme vhodných lektorov!)
V susednej Záhorskej Bystrici je aktívna Akadémia 3.veku „Pozitívum v nás“ pod vedením p. Janatovej – vítaní sú tam aj seniori z Marianky
Po dohode s OÚ sa budeme usilovať dohodnúť priebežné vzdelávanie súvisiace s prácou na PC a so zvyšovaním počítačovej gramotnosti seniorov.

Radi by sme zaviedli v Marianke tradíciu výstavy zameranej na sošky Panny Márie, ktorú má obec ako patrónku v erbe. Zapožičali by sme sošky, príp. obrazy od obyvateľov obce Marianka, ale aj okolitých obcí (Záhorská Bystrica, Stupava a pod.).
Ideálne by bolo realizovať výstavu v mesiaci august, kedy je sviatok Panny Márie a s tým spojené zároveň aj púte zvonka. Iná možnosť, pokiaľ by letné obdobie nebolo vhodné, by bola napr. v mesiaci november.

Návrh vypracovala: Ing. Gabriela Fukerová

V Marianke, 22.10.2017, aktualizované 4.11.2017

Poznámka:
V rámci flexibility horeuvedené aktivity prispôsobíme aktuálnym časovým, finančným a ďalším nepredvídaným možnostiam

Podujatia budú prístupné nielen členom klubu, ale aj ostatnej verejnosti. Členovia seniorského centra budú mať bezplatný vstup, ostatní za symbolický poplatok, ktorý bude vždy aktuálne zverejnený.

Klub seniorov v Marianke nebude uzavretý, ale bude možnosť účasti aj externých členov za stanovených podmienok odsúhlasených klubom.

Posledná úprava: 06.11.2017
Kontaktujte nás     Vytlačiť stránku

 

Mapa stránok    |      Kontakty     |    Textová verzia    | Odber newslettera    

Vytvorte si vlastnú webstránku zadarmo s redakčným systémom WebJET Cloud.

Zobraziť plnú verziu stránky