Najstaršie
pútnické miesto
na Slovensku

 

 

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Marianka
Sídlo: Školská 32, 900 33 Marianka
Štatutárny zástupca: Peter Hasoň, starosta
E-mail: starosta@marianka.sk
Telefón: +421 2 6593 6694
Kontaktná osoba: Peter Hasoň
Tel: +421 2 6593 6694
E-mail: starosta@marianka.sk
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK54 5600 0000 0018 0406 7002
IČO: 00304930
DIČ: 2020643680
DPH: Obec Marianka nie je platcom DPH

Obec Marianka je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon").

Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky na poskytnutie služieb.
Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných zákaziek, podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou.

V zmysle § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. je verejný obstarávateľ povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.

 

Posledná úprava: 25.10.2018
Kontaktujte nás     Vytlačiť stránku

 

Mapa stránok    |      Kontakty     |    Textová verzia    | Odber newslettera    

Vytvorte si vlastnú webstránku zadarmo s redakčným systémom WebJET Cloud.

Zobraziť plnú verziu stránky