starosta
JUDr. Radovan Jurika

 

 

Cintorín Marianka
 Cintorin
SOLAMEN - kontakt
Pre riešenie ťažkých chvíľ.

Aktuálne v Marianke 

 


Uzavierka Pirak    Vývoz odpadu na Potočnej ulici
Oznam občanom hornej časti Potočnej ulice od križovatky s Podhájskou ulicou až po rodinný dom pána Murka. Nakoľko nie je možný prístup vozidla firmy Tekos na tento úsek ulice, vyložte si prosím svoje smetné nádoby pred svoje nehnuteľnosti už vo štvrtok 18.09.2014. Smetné nádoby Vám budú zvezené na prístupné miesto. Ďakujeme za pochopenie.
Uzavierka Pirak    Uzávierka Budovateľská - časť Pírov vŕšok
Oznamujeme občanom, že z dôvodu opravy žľabu pri Zelenom strome bude Budovateľská ulica v časti Pírov vŕšok od 18.9.2014 do 22.9.2014 pre motorové vozidlá neprejazdná.
Obchádzka bude vyznačená dopravnými značkami. Ďakujeme za pochopenie.

Vystava hub   Pozvánka na jubilejnú X. výstavu húb
Spolok Permon Marianka a Spolok pre montánny výskum pozývajú hubárov a priateľov prírody na jubilejnú X. výstavu húb, ktorá sa bude konať v sobotu 20.9.2014 od 9.oo-18.oo hod. v spoločenskej sále Polyfunkčného centra pri obecnom úrade. Bližšie informácie o výstave a sprievodných akciách - kliknite na plagát vľavo.

Lekarska pohotovost    Voľby do orgánov samosprávy obcí - informácia pre kandidátov
Oznamujeme občanom, že kandidujúce politické subjekty a nezávislí kandidáti môžu odovzdávať kandidátne listiny spolu s prílohami na poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce zapisovateľke miestnej volebnej komisie p. Ľubici Pápayovej na Obecný úrad, Školská 32, 900 33 Marianka počas úradných hodín.
Termín na podanie kandidátnych listín je do nedele 21. septembra 2014 do 24:00 hod.. Odovzdanie kandidátnych listín v dňoch 20. - 21. septembra 2014 je možné na adrese Štúrova 24, Marianka po telefonickej dohode na tel. čísle: 0902 905764.

ZSE   Prerušenie dodávky elektrickej energie
Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu plánovaných prác na zariadení prevádzkovateľa distribučnej sústavy bude v piatok 19. septembra 2014 prerušená distribúcia elektrickej energie na Bystrickej ulici v Marianke v čase od 8:30 hod. do 14:00 hod.

Plynovy kotol   Plynový kotol za 500,-Eur
Obec Marianka ponúka na predaj štvorročný plynový závesný kotol Baxi – Comfort 28 kW so zásobníkom za zostatkovú cenu 500,- EUR. V prípade vážneho záujmu dohoda možná.
Obec Marianka Školská 32, 900 33 Marianka
Informácie: 0902 905764 papayova@marianka.sk

skola   Prevádzka materskej školy v týždni  16 - 19.9.2014
Oznamujeme rodičom detí materskej školy, že v dňoch od 16.9. do 19.9.2014 budú deti aj naďalej v dočasných priestoroch poskytnutých obcou (Spoločenský dom). Obmedzená prevádzka je od 6,30 h. do 17,00 h., deti treba priviesť do 8,00 h.. Prosíme rodičov, ktorí môžu, aby si ešte deti nechali doma. Ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie.

skola   Program školy na ďalší týždeň
 Vyučovanie v týždni od 16.9. do 19.9. 2014 bude naďalej prebiehať na farskom a obecnom úrade. ŠKD a jedáleň sú v plnej prevádzke. Prosíme tých rodičov, ktorí potrebujú rannú družinu, aby nepúšťali deti samé do budovy školy, len v ich sprievode. Žiakov si vyzdvihneme pred budovou školy v čase od 7.45 do 8.00 h.
Za pochopenie ďakujeme.

Zaciatok sk. roka  

Začiatok školského roka
Ktorá škola sa môže pochváliť takým začiatkom školského roka, ako naša?
3. septembra sme privítali šaša Maroša, s ktorým sme si zasúťažili, zatancovali klobúkový tanec a do sýtosti nasmiali a zabavili.
4. septembra sme sa vybrali zacvičiť si do prírody. Príroda si však pre nás pripravila iné prekvapenie. Z cvičencov sa zaraz stali hubári.  
5. septembra nás Robko Pokorný bezpečne odviezol (začo mu veľmi pekne ďakujeme) na exkurziu do levických mliekarní – LEVMILK. Privítali sme túto príležitosť na rozšírenie vedomostí a znalostí našich žiakov o výrobe mliečnych výrobkov. Po privítaní generálnym riaditeľom Mariánom Šoltym, boli deti rozdelené do troch skupín. Trojhodinový pobyt im ukázal akou cestou prejde mlieko od kravičky až na stôl. Mohli sme bližšie nazrieť, ako sa z mlieka vyrába syr. Chceme poďakovať vedeniu mliekarní a všetkým pracovníkom, ktorí nám ochotne poskytovali odpovede na naše zvedavé otázky a hlavne Občianskemu združeniu pri ZŠ, ktoré nám výlet zaplatilo. ĎAKUJEME


Lekarska pohotovost    Lekárska pohotovosť v okrese Malacky
Nová služba pre okres Malacky - informácia - kliknite na dokument vľavo.