starosta
Ing. Marcel PorgesCSc.
zastupujúci starostu

 

 

Cintorín Marianka
 Cintorin
SOLAMEN - kontakt
Pre riešenie ťažkých chvíľ.

Aktuálne v Marianke 

 


Bystricka   Zápis do Materskej školy
Pokyny riaditeľky Materskej školy k zápisu nájdete na linke tu.

Územný generel dopravy Bratislavy - záverečné stanovisko
Nájdete na linke tu.


Štrajk učiteľov
Vážení rodičia, v ZŠ Marianka od 03.02.2016 začína vyučovanie v I.ročníku a II.ročníku.
V III.ročníku a IV.ročníku vyučovanie nebude prebiehať z dôvodu pokračovania vyučujúcich v štrajku.
Za pochopenie vopred ďakujeme.


Volby starostu   Voľby do orgánov samosprávy obcíinformácia pre kandidátov
Oznamujeme občanom, že kandidátne listiny pre voľby starostu obce Marianka je možné doručiť zapisovateľke miestnej volebnej komisie p. Ľubici Pápayovej na Obecný úrad, Školská 32, 900 33 Marianka počas úradných hodín.
Termín na podanie kandidátnych listín je do nedele 14. februára 2016 do 24:00 hod.
Odovzdanie kandidátnych listín v dňoch 13. - 14. februára 2016 je možné po telefonickej dohode na t.č. 0902-905764.

Štrajk učiteľov pokračuje
Vážení rodičia,
Z dôvodu, že vedenie školy nevie zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces vzhľadom na počet štrajkujúcich učiteľov, od utorka 2. februára nebude v škole prebiehať vyučovanie a výchova až do ukončenia štrajku učiteľov.
Aktuálne informácie priebežne zverejníme na web stránke.

Za porozumenie a vašu podporu vopred ďakujeme a na linke tu pripájame otvorený list rodiča a list učiteľov.
Ďakujeme, štrajkujúci kolektív učiteľovMarianka.


Sklo   Aktuálne rozmiestnenie zberných nádob na sklo 
Kliknite na mapku vľavo.

Separak   Rozpis zberu triedeného odpadu na rok 2016 
Rozpis - kliknite na obrázok vľavo.

  7. Mariatálsky bál OŠK, Marianka 29. január 2016
Foto Ivan Paška, kliknite na záber vľavo.

Oznam pre rodičov školákov
Organizácia prevádzky školy zostáva aj v piatok 29.01.2016 v štrajkovom režime bez zmeny.