starosta
JUDr. Radovan Jurika

 

 

Cintorín Marianka
 Cintorin
SOLAMEN - kontakt
Pre riešenie ťažkých chvíľ.

Aktuálne v Marianke 

 


Florianek Florianek Florianek   Nové námestíčko pri kaplnke sv. Floriánka 
Podarilo sa vybudovať nové námestíčko. Na jar by sme chceli osadiť lavičky a preliezky. Opät jedno pekné miesto v Marianke, kde sa možete zastaviť, nadýchnuť sa, posedieť.

MS - september + oktober   Materská škola - september a časť októbra mimo domovské priestory - žiadna nuda, posúďte sami
Našim prechodným domovom boli priestory nového spoločenského domu, zvládli sme to, za porozumenie rozhodne partrí vďaka učiteľom aj rodičom.
Záznam vo fotogalérii - kliknite na fotografiu vľavo.

MS - koniec skolskeho roka   Materská škola - koniec školského roka 2013 / 2014
Rozlúčka s predškolákmi a oslava Dňa otcov.
Záznam vo fotogalérii - kliknite na fotografiu vľavo.

Rokovanie obecného zastupiteľstva
Oprava - z dôvodu prebiehajúcich rekonštrukčných prác sa bude obecné zastupiteľstvo konať v budove Polyfunkčného objektu v spoločenskej sále, Štúrova 9, Marianka. Ďakujeme za pochopenie.
Pozvánku na rokovanie obecného zastupiteľstva v stredu 29.10.2014 aj s programom nájdete klikom na linku tu.
Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva nájdete klikom na linku tu.


Stanovisko Západoslovenskej distribučnej, a.s.
k naklonenému stĺpu verejného osvetlenia na brehu na Karpatskej ulici, po viacerých sťažnostiach obyvateľov obce je uvedené dole:

Dobrý deň, za spoločnosť Západoslovenská distribučná,a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa, vložka č. 3879/B spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s. na základe splnomocnenia na vybavovanie podaní zákazníkov, vrátane reklamácií oznamujeme nasledovné:

po preverení informácii u príslušného špecialistu si Vás dovoľujeme informovať, je predpoklad, že za naklonenie stĺpu je zodpovedný ten, kto robil oporný múr a pri tom boli narušené základy stĺpu. Po obhliadke stĺpu príslušným špecialistom si Vás zároveň dovoľujeme informovať, nakoľko je v blízkosti transformačná stanica, ktorá sa bude prekladať, pri tejto príležitosti bude uvedený stĺp narovnaný.
V prípade potreby nás môžete kontaktovať na zákazníckej linke 0850 333 999 v pracovných dňoch v čase 7.00 h - 19.00 h.
S pozdravom za Západoslovenská distribučná,a.s.,
Klaudia Tesárková


Potocna  

Regulovaná uzávierka Potočnej ulice počas budovania kanalizácie
Oznam pre obyvateľov Potočnej ulice - kliknite na dokument vľavo.


kanalizacia  

Časový plán výstavby kanalizácie
Oboznámite sa  klikom na dokument vľavo.


kontajnery  

Pozvánka - jesenné stretnutie seniorov
Komisia kultúry a sociálnych vecí v spolupráci s Obecným úradom Marianka pozýva seniorov obce na Jesenné stretnutie v sobotu, 25.10.2015 o 16,00 hod. v spoločenskej sále polyfunkčného objektu v Marianke. Tešíme sa na príjemné posedenie s občerstvením.


Poďakovanie rodičom a učiteľom
Obec Marianka a riaditeľka školy srdečne ďakujú všetkým rodičom, ktorí v piatok a sobotu pomohli pri uprataní školy a pomohli tak sprevádzkovať školu od pondelka 20.10.2014. Zároveň veľká vďaka všetkým rodičom, učiteľom a fare za trpezlivosť pri zabezpečení vyučovania mimo priestorov školy.
Ďakujeme.