starosta
JUDr. Radovan Jurika

 

 

Cintorín Marianka
 Cintorin
SOLAMEN - kontakt
Pre riešenie ťažkých chvíľ.

Aktuálne v Marianke 

 


Skladka

Hľadá sa páchateľ.

V pondelok popoludní 29.06.2015 nám v lese na konci Partizánskej ulice
vznikla skládka stavebného odpadu - starého betónového oplotenia.
V zmysle § 302 ods. 1 Trestného zákona trestný čin neoprávneného
nakladania s odpadmi :"Kto nakladá s odpadmi v malom rozsahu v rozpore
so všeobecne záväznými právnymi predpismi, potrestá sa odňatím slobody
až na dva roky."
Prosíme obyvateľov, ktorí videli páchateľa uvedeného trestného činu,
alebo majú akékoľvek indície prosíme aby to nahlásil na obecnom úrade,
alebo na emailovej stránke obce obec@marianka.sk
Oznam obyvateľom Potočnej ulice,

Obec Marianka si dovoľuje poprosiť obyvateľov dolnej časti Potočnej ulice, aby si v prípade potreby
svojpomocne zabezpečili dočasnú úpravu vjazdov, resp. odstavných plôch, do doby konečnej úpravy
spevnených plôch popri komunikácii v predpokladanom termíne 08/2015.
Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.
Veterinárny lekár, doktor Kazarka,

oznamuje obyvateľom, že v sobotu 04.07.2015
v čase od 14:00 hod. do 16:00 hod sa uskutoční
očkovanie psov a mačiek proti besnote
pred obecným úradom v Marianke.


Oddelenie dokladov PZ v Malackách oznamuje
že v dňoch 03.07.2015 ( piatok ) a 06.07.2015 ( pondelok ) budú zrušené stránkové hodiny z dôvodu rekonštrukcie kancelárskych priestorov oddelenia dokladov. Náhradné stránkové hodiny budú v dňoch 30.06.2015 ( utorok ) a 09.07.2015 ( štvrtok ) v čase od 07:30 do 12:00. Uvedená zmena bude zverejnená aj na internetovej stránke www.minv.sk
Za porozumenie ďakujeme.


Oznam - asfaltovanie Potočnej ulice
Obec Marianka oznamuje obyvateľom Potočnej ulice, že vzhľadom na asfaltérske práce a penetračného postreku, ktorý sa začne realizovať zajtra t.j. 24.6.2015 od 6:00 hod. ráno žiadame a prosíme obyvateľov Potočnej ulice, aby zajtra neparkovali na ceste, ani popri tejto ceste nakoľko hrozí nebezpečenstvo poškodenia motorových vozidiel penetračným postrekom.
Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť a všetci sa tešíme na novú cestu.


koncert   Organový koncert v Bazilike Narodenia Panny Márie v Marianke
V nedeľu 28.júna 2015 o 16:30 hod.,  hrá Peter Loydl
Viac informácii na plagáte vľavo. Ste srdečne pozvaní.

MARIATAL  

Vyšiel nový Mariatál
Prečítate si ho klikom na titulku vľavo. Do víkendu bude snáď aj v schránkach.


Mariatalfest   Mariatálfest 2015
Záznam vo fotogalérii si pozriete klikom na fotografiu vľavo.

nepokosene   Nepokosené pozemky !!!
Pozemky, ktoré neboli v termíne pokosené budú riešené. Polohu na mapeparcelu si pozriete klikom na mapku vľavo. Vzhľad pozemkov si pozriete v galérii klikom na fotografiu vľavo.

Hľadá sa páchateľ skládky na Tálkoch, kliknite na foto dole

ŠPZ auta LV385EC  ďakujeme za nahlásenie páchateľa

bordel bordel bordel bordel

bordel bordel  

Pokus o skládku odpadu na Lesnej ulici
Polovicu skládky na Lesnej ulici si pôvodca odpratal. Stále je však na ulici zložený vyradený televízor. Touto cestou chceme informovať majiteľa tohto televízora, že elektroodpad je likvidovaný obcou 2x ročne, na jar a na jeseň, takže televízor je potrebné vyložiť až na jeseň, keď bude avízovaná likvidácia elektroodpadu.
Fotoggrafie si pozriete klikom na zábery vľavo. Ďakujeme.