starosta
JUDr. Radovan Jurika

 

 

Cintorín Marianka
 Cintorin
SOLAMEN - kontakt
Pre riešenie ťažkých chvíľ.

Aktuálne v Marianke 

 


Rokovanie obecného zastupiteľstva
Oprava - z dôvodu prebiehajúcich rekonštrukčných prác sa bude obecné zastupiteľstvo konať v budove Polyfunkčného objektu v spoločenskej sále, Štúrova 9, Marianka. Ďakujeme za pochopenie.
Pozvánku na rokovanie obecného zastupiteľstva v stredu 29.10.2014 aj s programom nájdete klikom na linku tu.


Potocna  

Regulovaná uzávierka Potočnej ulice počas budovania kanalizácie
Oznam pre obyvateľov Potočnej ulice - kliknite na dokument vľavo.


kanalizacia  

Časový plán výstavby kanalizácie
Oboznámite sa  klikom na dokument vľavo.


kontajnery  

Pozvánka - jesenné stretnutie seniorov
Komisia kultúry a sociálnych vecí v spolupráci s Obecným úradom Marianka pozýva seniorov obce na Jesenné stretnutie v sobotu, 25.10.2015 o 16,00 hod. v spoločenskej sále polyfunkčného objektu v Marianke. Tešíme sa na príjemné posedenie s občerstvením.


Poďakovanie rodičom a učiteľom
Obec Marianka a riaditeľka školy srdečne ďakujú všetkým rodičom, ktorí v piatok a sobotu pomohli pri uprataní školy a pomohli tak sprevádzkovať školu od pondelka 20.10.2014. Zároveň veľká vďaka všetkým rodičom, učiteľom a fare za trpezlivosť pri zabezpečení vyučovania mimo priestorov školy.
Ďakujeme.


Pošta v Marianke otvorená v zrekonštruovaných priestoroch od 20.10.2014
Od pondelka 20.10.2014 bude pošta fungovať v nových zrekonštruovaných priestoroch. Všetky doposiaľ nevyzdvihnuté staršie zásielky si môžete vyzdvihnúť už na pošte v Marianke.


Informácia pre kandidátov do volieb samospráv obcí - 15.11.2014 

Vážení kandidáti na starostu a poslancov obecného zastupiteľstva v Marianke.
Vzhľadom na blížiaci sa termín volieb do samosráv obcí (15.11.2014) budete mať možnosť prezentácie v obecnom spravodaji Mariatál. Z poverenia starostu obce Vám dávam potrebné informácie s jednou zmenou:

  • Každý kandidát na starostu bude mať k dispozícii 2 strany veľkosti A4.
  • Každý kandidát na poslanca bude mať k dispozícii 1 stranu veľkosti A4. 
  • V hlavičke prezentácie budú údaje z prihlášok (meno, vek, povolanie, bydlisko, za koho kandiduje), ak bude dodaná, môže byť aj fotografia. Na zvyšku strán/strany uvedie kandidát svoju prezentáciu.
  • Podklady odovzdajte prosím písané v MS WORD, vo formáte *.doc. Ak budú v prezentácii použité fotografie, alebo obrázky - tie je treba dodať v osobitnom súbore v čo najväčšom rozlíšení a miesto umiestnenia v texte vyznačiť odkazom na obrázok. 

Rozpis záväzných termínov tohto predvolebného čísla Mariatálu:

  • 20.10. - 24.10. do 12:00h odovzdávanie podkladov na OÚ - len v dátovej forme, alebo mailom na obec@marianka.sk
  • 27.10. - 31.10 zalomenie, priprava podkladov pre tlač
  • 3.11. - 7.11.    tlač
  • 8.11 - 11.11    distribúcia do schránok v Marianke

Príspevky budú uverejnené v poradí: starostovia podľa abecedy, následne kandidáti na poslancov podľa abecedy. Na prípravu podkladov je ešte stále 9 dní, nedodržanie termínu odovzdania podkladov nebude tolerované. K zmene došlo po pripomienkach kandidátov na starostu. Tiež platí, že kandidát na starostu a poslanca zároveň bude mať v oboch sekciách svoj priestor.
V prípade nejasností veci rád upresním (obec@marianka.sk).
S úctou,
Marcel Porges 


kontajnery  

Jesenné upratovanie domácností - rozmiestnenie kontajnerov
Oznamujeme obyvateľom obce, že v sobotu, 18.10.2014 budú po obci rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na jesenné upratovanie domácností. Mapu rozmiestnenia kontajnerov zistíte klikom na dokument vľavo.


Návrh rozpočtu na roky 2015-2017, plnenie a výdaje - nájdete na linke tu.
Návrh VZN o dani z nehnuteľností nájdete na linke tu.