Opatrenia v Marianke

Späť

Obec, prevádzkovatelia, dobrovoľníci a iní realizovali nasledovné opatrenia:

 • Pridávame sa k výzve slovenských zdravotníkov. Nosením rúška chránime nielen seba, ale najmä ostatných. Prenášačmi nákazy sú totiž aj ľudia, ktorí nevykazujú žiadne príznaky ochorenia. Rúška by mali preto preventívne nosiť všetci obyvatelia, nielen chorí. Nosením rúška chránime najmä tých najzraniteľnejších – onkologických pacientov, diabetikov, ľudí s kardiovaskulárnymi a pľúcnymi ochoreniami, i starších. Pri kontakte s nimi bez rúška ich môžete až ohroziť na živote.
   
 • Správne nasadené rúško cez nos a ústa pomáha a významne zabraňuje rozširovaniu nákazy. Ak nie sú dostupné originálne rúška, účinné sú aj doma vyrobené z látky alebo hrubej papierovej utierky.

 • 9.3. 2020 - prvýkrát zasadal krízový štáb

 • 9.3. 2020 - bola zatvorená škola a škôlka

 • 12.03. 2020 - RKC zabezpečilo dezinfekciu fary a exercičného domu

 • 16.3. 2020 - obmedzenie osobných návštev na obecnom úrade

 • 16.3. 2020 - zasadal druhý krízový štáb - prijal obmedzenie návštev na úrad, home office učiteľom, pracovníkov kuchyne

 • 16.3. 2020 - učitelia a pracovníčky kuchyne prešli na home-office

 • 17.03. 2020 - obec zabezpečila dezinfekciu priestorov obecného úradu, spoločenskej miestnosti a sobášnej miestnosti

 • 19.3. 2020 - úrad nakúpil zhruba 400 ks viacnásobne použiteľných rúšok z Púchova, Jakubova a s pomocou dobrovoľníkov zabezpečili ich donášku seniorom
   
 • Doprava áut na Karpatskej ulici klesla zo zhruba 5000 áut denne na 3600 áut, čo je 28%. To zhruba zodpovedá zisteniam pohybu SIM kariet
   
 • Mario Bubnič a ďalší súkromníci zabezpečujú dovoz potravín najmä seniorom ale aj ostatným v karanténe až domov
   
 • Prevádzkovatelia stravovacích zariadení zmenou režimu fungovania prešli k výdaju cez okienko na objednávku
   
 • 23.3. 2020 - obec spustila pomocou dobrovoľníkov službu dovozu liekov seniorom priamo domov
   
 • 24.3. 2020 - vyzvali sme ľudí v karanténe, aby túto skutočnosť oznámili obecnému úradu
   
 • 25.3. 2020 - fy p. Bosnyakovej zdarma vydezinfikovala často navštevované verejné priestory v Marianke - ďakujeme.
  Pozrite si Video.

Posledná úprava 04.04.2020