Prerušenie distribúcie elektriny - 9.8.2024

Späť

Vážení občania,

Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že dňa 9.8.2024 v čase od 8,30h do 15,00h

budú z dôvodu plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

BORINSKÁ č. 1/D1,2/A,2/B,2/BL,2/VE,3,3/VL,3/VP,4,6,6/BL,6/ZA,12,14,14/A,14/VL,24,28,30,828/3,828/16,829,830/D1,830/
D2,833/19,834/2,834/35,834/60,834/83,834/91,834/219,9000,9003
LOKA ZA IHRISKOM č. 59,60,63,64,67,70,73,73/VE,75,76,79,86,87,89,834/78,855
MARIANKA č. 552,725

/files/obcan/aktuality/prerusenie-distribucie-elektriny-9-8-2024/priloha-c-1.pdf

Posledná úprava 26.06.2024