Návrh Dodatok č. 2/2022 k VZN č. 2/2012 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a žiakov šk. zariadenia

Späť

Návrh Dodatok č. 2/2022 k VZN č. 2/2012 o určení výšky finančných prostriedkov určených  na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a žiakov šk. zariadenia

 

zverejnené: 25.11.2022

zvesené: 

Posledná úprava 25.11.2022