Návrh VZN č. 2/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školy a šk. zariadenia

Späť

Návrh VZN č. 2/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školy a školského zariadenia

 

zverejnené: 25.11.2022

zvesené: 

Posledná úprava 25.11.2022