Voľby do orgánov samosprávy obcí

Späť

Oznam pre voličov - dodržiavanie opatrení

Oznamujeme obyvateľom, že nové voľby starostu obce Marianka sa uskutočnia v sobotu 23. októbra 2021 v čase od 7:00 hod. do 22:00 hod.

Volič je povinný vo volebnej miestnosti a v bezprostrednej blízkosti mať ústa a nos prekryté respirátorom bez výdychového ventilu, nie rúškom.

Pri vstupe do volebnej miestnosti musí volič použiť dezinfekčný prostriedok na ruky.

Vo volebnej miestnosti sa môže zdržiavať len taký počet voličovkoľko je v miestnosti priestorov na úpravu hlasovacích lístkov (zásten), toto sa nevzťahuje na osobu, ktorá vykonáva asistenciu voličovi pri hlasovaní.

Pred volebnou miestnosťou je potrebné dodržiavať medzi sebou minimálnu vzdialenosť 2 metre.

Ďakujeme za rešpektovanie opatrení.

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

Informácia pre voličov  - Prenosná volebná schránka

 

Oznamujeme voličom, že je možné požiadať o voľbu do prenosnej volebnej schránky a to nasledovne:

do piatka 22.10.2021 v čase úradných hodín na telefónnom čísle 0902 905 764,

alebo v deň konania volieb:

volebný okrsok č. 1 na telefónnom čísle 0910 288 400,

volebný okrsok č. 2 na telefónnom čísle 0902 905 763

Voľba do prenosnej volebnej schránky sa uskutoční v deň konania volieb dňa 23.10.2021 v poobedňajších hodinách.

 

                                                                                                                                                                                       

 

Oznam

Nové voľby starostu obce Marianka 2021

 

Pre Nové voľby starostu obce Marianka, ktoré sa budú konať 23.10.2021 obec oznamuje voličom, že počas úradných hodín má každý volič možnosť overiť si, či je zapísaný v stálom zozname voličov a či údaje o ňom sú úplné a pravdivé.

                                                                                                                                                                                         

V zmysle zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a rozhodnutím č. 235/2021 Z.z. predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí, volí sa starosta obce, ktoré sa budú konať 23. októbra 2021 t.j. v sobotu.

u r č u j e m volebné miestnosti : 

Volebný okrsok č. 1:    Marianka, Štúrova 1050/ 9, spoločenská sála

obec Marianka
Agátová 
Borinská
Budovateľská
Bystrická
Čerešňová
Družstevná
Javorová
Jelšová
Kamenná
Karpatská
Krátka
Lesná
Lipová
 

Volebný okrsok č. 2:    Marianka, Školská 363/32, sobášna miestnosť

Lúčna
Na Kracinách
Na Ovsisku
Na Tálkoch
Na Vinohradoch
Bad Bednárovým
Námestie
Partizánska
Pod Mlynom
Podhájska
Poľná
Potočná
Púpavová
Sedmokrásková
Slnečná
Stromová
Školská
Športová
Štúrova
Topoľová
Višňová
Vŕbová
Záhradná 

 

 

                                                                                                                                                                                                     

Miestna volebná komisia v Marianke zaregistrovala pre voľby starostu obce Marianka, ktoré sa budú konať 23. októbra 2021 nasledovných kandidátov:

 

Matúš Dubovský, JUDr., 38 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát

Eugen Jeckel, Ing., 52 r., zastupujúci starosta, nezávislý kandidát.

                                                                                                                                                                                         

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že podľa § 181 ods. 3 písm. a) a d) v spojení s ods. 4 zákona č. 180/014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú vyhlásené voľby do orgánov samosprávy obcí - na sobotu 23. októbra 2021. 

 

/files/obcan/uradna-tabula/volby/volby-do-organov-samospravy-obci.pdf

                                                                                                                                                                                                            

Oznámenie o počte obyvateľov s trvalým pobytom v obci ku dňu 10.06.2021

/files/obcan/uradna-tabula/volby/pocet-obyv-k-vyhlaseniu-volieb.pdf

                                                                                                                                                                                            

Termín na podanie kandidátnych listín pre kandidátov na starostu obce vo voľbách do orgánov samosprávy obcí je do 24. augusta 2021 počas úradných hodín obecného úradu. 

V prípade podania kandidátnej listiny na posledný deň, 24. augusta 2021 po skončení úradných hodín, čas je stanovený  do 24:00 hod., treba  kontaktovať zapisovateľku miestnej volebnej komisie p. Ľubicu Pápayovú,  na t.č. 0902 905 764.

Bližšie informácie ako aj vzory tlačív kandidáta na starostu nájdete na linke:

https://www.minv.sk/?oso1822

 

 

Posledná úprava 20.10.2021