Aktuality

Späť
MARIATÁLSKE HODY - Pozvánka
Mariatál 2022
Nesvietime - rozsvecujeme
Zhasneme, aby sme v budúcnosti mohli svietiť
Výberové konanie - riaditeľ/ka MŠ
Upracme si Marianku
Obecné zastupiteľstvo nebolo uznášania-schopné
Mariatál 2021
Zomrel Páter Viliam
Revitalizácia Karpatskej ulice

Posledná úprava 29.06.2020