Bio odpad separujeme

Späť

Na úvod opakovanie:

Bio odpad separujeme (oddeľujeme, triedime). Nemiešame ho s iným komunálnym odpadom.

Bio odpad kompostujeme doma alebo ho dávame do určených veľkoobjemových kontajnerov na zbernom mieste. Nevhadzujeme ho do nádob určených na: plasty, papier, sklo, objemný, stavebný, zmesový komunálny odpad a ani inde.

Zlá správa:

Na tento týždeň sme síce pripravili pridanie jedného kontajnera a jeden otvárací deň, ale problém vznikol s likvidáciou. Všetky okolité skládky a kompostárne odmietajú materiál prevziať.

Lepšia správa:

Mesto Stupava nám vyšlo v ústrety a dnes ešte odobralo bio odpad z Marianky.

Zberné miesto pri jazdeckom areáli bude pre bio odpad otvorené dnes od 16:00 do naplnenia. Kontajnery sú tri, t. j. odhadujeme, že plné budú už okolo 17:00.

Agendu odpadového hospodárstva má naša obec riadne zanedbanú, ale túto situáciu (zvlášť v otázke bio odpadu) akútne, intenzívne riešime a budú aj dobré správy. Ak máte ponuku alebo tip na pozemok pre vybudovanie kompostárne alebo pre zberné miesto, napíšte prosím na odpady@marianka.sk.

Posledná úprava 15.01.2020