Najstaršie
pútnické miesto
na Slovensku

 

 

V rámci zmeny odpadového hospodárstva obce komunikujeme s obyvateľmi Marianky cez email: odpady@marianka.sk. Postupne publikujem časté otázky a podnety.

Otázka:

Aby obyvatelia triedili odpad viac, tak ho treba odvážať častejšie a pravidelne. Alebo treba v Marianke na viacerých ľahko dostupných miestach umiestniť zberné koše na papier/plast/sklo. Inak budú ľudia voziť separovaný odpad do inej obce po ceste do obchodu alebo do práce. V horšom prípade ho vyhodia do zmesového odpadu.

Odpoveď:

Áno, častejší odvoz materiálu by motivoval obyvateľov triediť odpad viacej. Dôvod, prečo to nejde jednoducho napr. objednať, je „začarovaný kruh“. Tu je krátky popis: 

 • Občania za separovaný odpad neplatia.
 • Obec to nemôže platiť z výberu poplatkov za komunálne odpady od občanov.
 • Platia to zákonom ustanovené organizácie zodpovednosti výrobcov (tzv. OZV-čky) s obmedzeným rozpočtom, podľa oficiálneho výpočtu (tzv. štandardy zberu) a podľa počtu ľudí prihlásených na trvalý pobyt v obci (celé zle). Ak je ľudí málo, tak OZV dodá málo nádob a málo vývozov. Len ak je dosť materiálu, tak sa ho organizácii oplatí častejšie vyvážať. 

Našli sme spôsob ako tento kruh pretneme a zvýšime frekvenciu a objem zvozu separovaného odpadu. Svojpomocne. 

 • Už od októbra pribudli nové termíny zvozu separovaného papiera a plastov (dvojnásobne). Tabuľka.
 • Na separovaný odpad použijeme (okrem poskytnutých) vlastné ľubovoľné priesvitné vrecia.
 • Dôležitým krokom je krytý kontajner (mobilná zberňa) na papier 32 m2 (ktorý bude umiestnený 27.9.2019) v Jazdeckom areáli.
 • Ponúkame príležitosť pre dobrovoľníkov - potrebujeme vás na dohľad a evidenciu separovaného zberu v Jazdeckom areáli. Aj pár hodín Vašej pomoci jeden deň popoludní pomôže občanom tejto obce a teda iný deň aj Vám. Pomôžme si vzájomne (kontakt: odpady@marianka.sk, 0902905763)
 • Školský zber papiera pripravujeme s pani riaditeľkou v druhej polovici novembra.

Zberné miesta obec dokáže zriadiť – dá sa nájsť priestor, prípadne získať súhlas jeho vlastníka. Ale zostáva tu stále problém s nákladmi na nádoby hlavne ich dostatočný vývoz – OZV nezaplatí viac než štandard, alebo kým toho nie je efektívne obchodovateľné množstvo (a obec nemôže). Významná prekážka je potom správanie sa obyvateľov: Anonymné a nesprávne separovanie vedie ku výpovedi vývozu. Následné preplňovanie a ukladanie odpadu mimo nádob má za následok zrušenie zberného miesta kvôli poriadku. 

Napriek tomu budeme tieto zberné miesta zriaďovať - hľadáme korektný spôsob financovania, projekty a inovácie. Každé nové miesto bude mať najprv trvalý kamerový dohľad. 

 • Už inventúra (lepenie QR-kódov) ukázalo veľa „chýb“ občanov v prihlásení sa a platení za odpady. Uveďte prosím na úrade správne údaje a doplaťte za odpady v r. 2019.
 • Evidenciou počtov vývozov odpadu získa obec vlastné údaje -  podklad pre financovanie, možnosť kontroly dodávateľa služby vývozu aj v rámci obce. Aby občania, ktorí sa správajú zodpovedne, nedoplácali za susedov, ktorí k odpadom a triedeniu pristupujú ľahostajne.
 • Dávame výzvu na verejné obstarávanie dodávateľov týchto služieb.
 • Meníme aktuálny systém nakladania s odpadmi a spoplatňovania (VZN). Bude obsahovať nástroje na finančnú motiváciu jednotlivých domácností. Rozširujeme separovaný zber aj o iné zložky.
 • Prosíme vás o zlepšenie separovania, čistotu odovzdaného materiálu a dodržiavanie pokynov. 

Rozpis zvozu v Marianke - 4. štvrťrok

Eugen Jeckel, Marianka

Posledná úprava: 25.09.2019
Kontaktujte nás     Vytlačiť stránku

 

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako sú cookies používané a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Vytvorte si vlastnú webstránku zadarmo s redakčným systémom WebJET Cloud.

Zobraziť plnú verziu stránky