Dohoda o spolupráci v oblasti kriminality

Späť

Dňa 31. januára 2019 sa na Obecnom úrade v Marianke uskutočnilo pracovné stretnutie starostu Ing. Dušana Statelova a Bc. Miroslava Schlesingera z Odboru prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR.

Predmetom rokovania bola spolupráca na národnom projekte "Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete." V rámci pracovného stretnutia bol starosta obce oboznámený s realizáciou uvedeného projektu na národnej i lokálnej úrovni. Predstavené boli aj služby a preventívne aktivity tzv. Kontaktného bodu v Bratislave, ktorý zastrešuje Ministerstvo vnútra SR.

Výsledkom pracovného stretnutia bola dohoda o spolupráci v oblasti prevencie kriminality v obci.

Posledná úprava 15.01.2020