Najstaršie
pútnické miesto
na Slovensku

 

 

Milí Mariančania.

V náväznosti na interpeláciu poslanca p. Porgesa na poslednom Obecnom zastupiteľstve, ako aj v záujme otvorenosti obce, si Vás týmto dovoľujem informovať o výške pohľadávok advokátskej kancelárie Jurika & Keltoš (ďalej iba AKJK) so sídlom na Mickiewiczova 2, Bratislava, voči obci a nedávnom jednaní medzi obcou a AKJK.

AKJK vypočítal celkové pohľadávky voči obci v sumarizácii nárokov  (na stiahnutie tu) na viac ako 1,36 mil. eur.
Z tejto sumy podstatnú časť tvorí zmluvná pokuta vo výške 1% denne zo základnej sumy 134 764 eur. Súčasťou sú tiež úroky z omeškania zhruba 30 tis. eur, poplatky za súdne trovy a poplatky exekútorovi. AKJK poslala niekoľko platobných rozkazov na čiastočnú úhradu za dva dni omeškania vo výške 2 695,- Eur, kde aplikuje uvedenú zmluvnú pokutu 1% denne (na stiahnutie tu).

Pre porovnanie ide o sumu prevyšujúcu celý ročný rozpočet našej obce v objeme zhruba 1,2 mil. eur.

Existuje určité riziko, že uvedené nároky advokátskej kancelárie Jurika&Keltoš môžu Marianku dostať do nútenej správy a ochromiť základnú funkčnosť obce. V tom prípade by celé rozhodovanie o obci prevzal nútený správca. Nepríjemnú skúsenosť s nútenou správou majú napríklad v bratislavskej mestskej časti Devín, ktorá zápasí s miliónovými dlhmi voči veriteľom už vyše 12 rokov a o pomoc už požiadala aj hl. mesto.

19.3.2019 v sme mali s AKJK stretnutie, ktorého sa za AKJK zúčastnil JUDr. Keltoš a JUDr. Sokolovská. Za obec Marianka sa okrem starostu zúčastnili poslanci Eugen Jeckel, Michal Chabada a Maroš Sýkora a externý advokát obce JUDr. Ondrej Beracka.

Pred stretnutím som, aj v záujme obhájenia dobrého obrazu AKJK pred verejnosťou, navrhol jednostranné vypustenie zmluvnej pokuty 1% denne. AKJK sa k tomuto jednostrannému kroku neodhodlala (a zmluvnú pokutu si ponechala na ďalšie vyjednávanie).

AKJK nie je ochotná vychádzať z 10% odmeny z hodnoty pozemkov, ktorá bola dohodnutá v Dohode o urovnaní v roku 2014 (neskôr zrušená rozhodcovským súdom Parnose) a trvá na odmene vo výške 20%.

P. Keltoš nás naviac upozornil na to, že predmetom Dohody o urovnaní neboli pozemky, o ktoré sa sporíme s Aspagom. Inými slovami, pri týchto pozemkoch sa odmena neznižovala na 10%.

Návrh AKJK na finančné urovnanie predstavuje:

Doplatenie 250 tis. eur k už vyplateným sumám. S týmto návrhom som nesúhlasil. Táto suma naviac nezahŕňa potenciálnu odmenu za úspech v prípade vysúdenia pozemkov Aspagu, ktorá je odhadom ďalších 200 tis. eur.

Ponuka obce je:

Nespochybňovanie odmeny na úrovni 10% (táto už bola AKJK vyplatená) s doplatením 30 tis. eur a neiniciovanie ďalších a zastavenie súčasných súdnych konaní. Požadovanie zmluvnej pokuty vo výške 1% denne popri zákonných 8% ročných úrokoch z omeškania považujem v tomto zmluvnom vzťahu za neopodstatnené a neodôvodnené.

Text pozvánky vedenia obce na prvé stretnutie s AKJK na Obecnom úrade v Marianke:

Vážený pán Jurika.

Dovoľujem si Vás poz­vať na osobné rokovanie dňa 12.3.­2019 o 10:00 na Obec­nom úrade Marianka s cieľom uzatvorenie dohody. Uvít­al by som prehlásenie o jednostrannom zr­ušení zmluvn­ej pokuty vo výške 1%, ktoré je popri sú­bežnom uplatňovaní úrokov z omeš­kania neúmerne vysoké a môže obec v kraj­nom prípade dostať do nútenej sp­rávy. Pokiaľ nie ste pripravený spraviť takýto jedno­stranný krok, budem informovať obyvateľov obce o riz­iku ohľadne výšky ná­rokov AKJK a možných dopadoch na správu obce.

Ing. Dušan Statelov
starosta obce

 

 


Odpoveď
AKJK na pozvanie vedenia obce na rokovanie.

 

 

Posledná úprava: 11.04.2019
Kontaktujte nás     Vytlačiť stránku

 

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako sú cookies používané a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Vytvorte si vlastnú webstránku zadarmo s redakčným systémom WebJET Cloud.

Zobraziť plnú verziu stránky