OZNAM - TEKOS

Späť

Vážení občania,

zberná nádoba na zmesový komunálny odpad nesmie obsahovať: nebezpečné odpady, stavebný odpad, elektroodpad, biologicky rozložiteľný odpad a vytriedené zložky komunálneho odpadu(papier, sklo, plast, viacvrstvové kombinované materiály – Tetrapak a pod.).

Vychladnutý popol je povolené vkladať do nádoby len uzavretý vo vreci, a to najviac do 1/5 objemu zbernej nádoby. V prípade väčšieho množstva nebude nádoba vyvezená.

Tekos Malacky

Posledná úprava 15.01.2020