Najstaršie
pútnické miesto
na Slovensku

 

 

Nakoľko sme plánovali zahájenie rekonštrukcie Bystrickej ulice na leto, čo sa nedarí dodržať, dovoľujem si Vás informovať o aktuálnom stave prípravy.

Od začiatku roka pracujeme na príprave kompletnejšej rekonštrukcie Bystrickej ulice.

Máme 2 stavebné povolenia

  • na cestu samotnú a
  • na prekládku elektrického vedenia NN, obecný rozhlas, verejné osvetlenie a optiku.


Oproti pôvodným plánom naviac

a) ZSDIS preloží vzdušné vedenie elektrických NN rozvodov do zeme (v cene zhruba 80 tis Eur), pričom obec dodá zemné práce a prípojky.

b) Obec vybuduje nové verejné osvetlenie (nové LED svetlá), obecný rozhlas a položí chráničky na optiku

c) BVS položí plánované vedenie novej 150 mm vodovodnej rúry pred rekonštrukciou cesty v dĺžke asi 41 m

d) spomaľovacie vankúše
 

  • Počas mesiacov marec až júl prebiehalo podpisovanie novej zmluvy o spolupráci so ZSDIS, opečiatkované projekty sme dostali začiatkom júla. Na základe toho bude stavebníkom prekládky vzdušného vedenia ZSDIS.
  • Dostali sme vyjadrenia vlastníkov sietí.
  • Spravili sme prieskum trhu pre účely stanovenia predbežnej hodnody zákazky za účelom verejného obstarávania. Oslovil som 7 spoločností, ktoré pôsobia v oblasti budovania ciest. Z nich 4 dali ponuku (niektorí nezareagovali, niektorí nemajú voľné kapacity). Z prieskumu vyplynulo, že:

- asfaltová cesta je u niektorých dodávateľov lacnejšia 

- zosilnenie vrstvy štrkodrvy na vyššiu nosnosť stojí viac o 5 tis. Eur

- zelený asfalt navýši cenu významne (20 tis Eur), napriek tomu, že by menel akumuloval teplo, takže ho nebudeme robiť

  • Podpísali sme zmluvu so spoločnosťou eBiz kvôli garancii správnosti postupu verejného obstarávania.
  • Rekonštrukcia cesty by mala stáť do 180 tis. eur bez DPH (216 s DPH)
  • Máme ukončený výkaz výmer, projektovú dokumentáciu, predpripravený návrh zmluvy pre dodávateľa. Do dvoch týždňov bude vyhlásené verejné obstarávanie. 


Dažďová kanalizácia:

Spoločnosti TomBlock, s.r.o. v zastúpení p. Tomka, ktorá vlastní 2 trojdomy na Bystrickej nad Kracinami (kde riadna cesta nebola), sme navrhli, aby pomohli obci tým, že by postavili na vlastné náklady dažďovú kanalizáciu, s tým že na druhej strane obec im na vlastné náklady vybuduje pred ich šiestimi rodinnými domami cestu, preloží vzdušné vedenie NN do zeme, vybuduje obecný rozhlas a verejné osvetlenie. Po úvodnom stretnutí 9.7. na ktorom p. Tomko prejavil predbežný súhlas, sme dali vypracovať návrh zmluvy, ktorý sme odoslali 24.7.2019.  

Prokuratúra:

Niekto z druhej strany Karpát si na jar na základe infozákona vyžiadal stavebné povolenia. Následne niekto podal podnety na okresnú prokuratúru. Prokurátor vydal k prvému stavebnému povoleniu upozornenie, na základe ktorého treba znova vyvesiť oznam (nebol vraj zverejnený celých 15 dní, ale jeden deň chýbal). Pokiaľ sa nikto neodvolá nové právoplatné povolenie na druhú skupinu stavebných objektov (nie cestných, ale NN, obecný rozhlas, optika a pod) do 2 mesiacov. Prokurátor môže následne vydať protest.

 .

 

Posledná úprava: 13.08.2019
Kontaktujte nás     Vytlačiť stránku

 

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako sú cookies používané a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Vytvorte si vlastnú webstránku zadarmo s redakčným systémom WebJET Cloud.

Zobraziť plnú verziu stránky