Najstaršie
pútnické miesto
na Slovensku

 

 

Obec Marianka týmto oznamuje všetkým obyvateľom, že na Štúrovej ulici v Marianke na úseku od „mosta po kaplnku sv. Floriána“ bola umiestnená dopravná značka „IP 28a Obytná zóna“a „IP 28b Koniec obytnej zóny“.

Žiadame preto všetkých vodičov motorových vozidiel o rešpektovanie týchto značiek a dodržiavanie zákona o cestnej premávke.


V zmysle § 59 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke:
(1)    V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne chodci smú používať cestu v celej jej šírke, pričom sa na nich nevzťahuje § 52. Hry detí na ceste sú dovolené len v obytnej zóne.
(2) Do pešej zóny je povolený vjazd len vozidlám, ktorým to umožňuje dopravná značka.
(3) V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km h-1. Pritom je povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť. Ak je to nevyhnutné, vodič je povinný zastaviť vozidlo. V obytnej zóne a pešej zóne je státie motorových vozidiel zakázané, ak dopravnou značkou nie je určené inak. V školskej zóne možno stáť, ak tým nie je obmedzený pohyb chodcov.
(4) V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne chodci sú povinní umožniť vozidlám jazdu. To platí aj pre deti, ktoré sa hrajú v obytnej zóne.
(5) Ak v tejto hlave nie je ustanovené inak, platia pre premávku v obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne ostatné ustanovenia tohto zákona.


Zároveň by sme chceli majiteľov rodinných domov na Štúrovej ulici v Marianke  požiadať, aby na státie a parkovanie svojich motorových vozidiel prednostne využívali svoje súkromné plochy pred svojimi rodinnými domami (nie však na obecnej komunikácii), príp. svoje pozemky.

 

Posledná úprava: 14.09.2017
Kontaktujte nás     Vytlačiť stránku

 

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako sú cookies používané a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Vytvorte si vlastnú webstránku zadarmo s redakčným systémom WebJET Cloud.

Zobraziť plnú verziu stránky