Voľby do orgánov samosprávy obcí

Späť

Voľby do orgánov samosprávy obcí

10. november 2018 od 7:00 do 22:00

 

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že podľa § 181 ods. 3 písm. a) a d) v spojení s ods. 4 zákona č. 180/014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú vyhlásené voľby do orgánov samosprávy obcí - na sobotu 23. októbra 2021. 

 

 

 

 

Posledná úprava 11.06.2021