Vyhlásenie slušných ľudí v Marianke - vyjadrujeme podporu starostovi obce

Späť

Vyhlásenie obyvateľov Obce Marianka: Aj my sme DUŠAN STATELOV !!!

Vyjadrujeme jednoznačnú podporu Dušanovi Statelovovi, starostovi obce Marianka. Odmietame zastrašovanie a násilie ako nástroj na presadzovanie záujmov a stojíme za nami demokraticky zvolenom starostovi. Útok na legitímne zvoleného starostu je útokom na demokraciu, ktorý priamo ohrozuje naše záujmy.

Hlboko nami otriasol kriminálny čin, ktorého obeťou sa stal starosta obce Marianka. p.Statelov bol riadne, so značným náskokom zvolený za starostu obce, v slobodných, demokratických voľbách.

Dušan Statelov túto nevďačnú úlohu prijal a od prvých dní vo funkcii začal pracovať na ochrane záujmov Marianky. Slušnou komunikáciou sa snaží eliminovať spory a postupne začína budovať zdravú komunitu. Stavia sa proti nezákonným a nemorálnym praktikám, bez ohľadu kto za nimi stojí.

Aj keď vyšetrovanie je len na začiatku, je veľmi pravdepodobné, že útok na starostu súvisí s prácou, ktorú začal vykonávať. Podpálenie auta, ako násilný čin zastrašovania je prekročením akejkoľvek akceptovateľnej hranice.

Žiadame orgány činné v trestnom konaní, aby vynaložili všetko úsilie a vypátrali páchateľov aj objednávateľov tohto činu. Aby sme my slušní ľudia mohli veriť, že naše obce a mestá nebude ovládať mafia a že nás štát dokáže obrániť.

 

Uvedomujeme, akú statočnosť si to po takomto útoku bude vyžadovať, prosíme starostu, aby sa týmto útokom nenechal zastrašiť. Nedovolíme, aby Zločinci víťazili nad slušnými občanmi. Dolepodpísaní poslanci:

1. Jozef Brestovanský 
2. Mário Bubnič (bol odcestovaný)
3. Ing. Michal Hollý
4. Ing. Michal Chabada MSc. 
5. Zuzana Iváková
6. Ing. Eugen Jeckel
7. Ing. Peter Jelačič 
8. Ing. Marcel Porges, CSc. 
9. Maroš Sýkora


Podpísané vyhlásenie poslancami OZ v Marianke

Prikladáme prázdny hárok, aby občania mali možnosť si to doma vytlačiť, podpísať a priniesť na obecný úrad.
Aby tak mali možnosť dať najavo, že v Marianke takéto metódy neschvaľujú a vyjadria podporu starostovi, ktorý bol legitímne zvolený. Ide nám o princíp. Keď si ľudia zvolia starostu, je neprípustné, aby ho hrozbou násilia niekto zastrašoval s cieľom presadiť svoje záujmy.

Stiahnuť dokument v PDF

 

Posledná úprava 15.01.2020