VOĽBY do NR SR 2020

Späť

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo 4. novembra 2019 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky. 

Informácia pre voličov s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktorí sa v čase konania volieb zdržiavajú mimo územia SR. 

Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do NR SR 2020 pre voliča, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase konania volieb sa zdržiava mimo územia SR.

Vyplnené žiadosti posielajte na adresu: lubica.papayova@marianka.sk, alebo marta.dankova@marianka.sk.

Žiadosť o hlasovací preukaz

  • informácia ako požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

Delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisii

 

 

 

 

 

Posledná úprava 15.01.2020