Technicko hospodársky pracovník

Späť

Obec hľadá do trvalého pracovného pomeru 

Technicko hospodárskeho pracovníka

na verejnoprospešné služby pre obec 

Pracovná náplň:

  • Manipulácia o obsluha pracovných strojov a techniky pri údržbe a čistení verejných priestorov a miestnych komunikácií
  • Kosenie
  • Výsadba
  • Zimná údržba
  • Práca v zbernom dvore
  • Evidencia odpadov, skenovanie QR kódov
  • Pomoc pri organizovaní kultúrno spoločenských akcií obce
  • a ostatné pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce

Kontakt:

Barbora Siváková, asistent starostu 0911 905 760
asistent@marianka.sk

Posledná úprava 20.01.2020