Dodatok č. 1/2016 k VZN o výške príspevku v ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD

Dátum platnosti: od 29.12.2016
Dokument na stiahnutie: Dodatok č. 1/2016 k VZN o výške príspevku

 

Posledná úprava 15.01.2020