VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu

 

Dátum platnosti: od 13.04.2018
Dokument na stiahnutie: VZN č.  1/2018

 

Posledná úprava 13.01.2021