Dodatok č.1 k VZN č.4/2019 - príspevok na stravu

Späť

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školy a školského zariadenia.

Posledná úprava 15.01.2020