VZN č.6/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Späť

VZN č.6/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Formulár na ohlasovaciu povinnosť

Sadzba poplatku za komunálne odpady

Čestné prehlásenie o kompostovaní

 

Posledná úprava 15.01.2020