VZN č.8/2019 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, trhový poriadok

Späť

VZN č.8/2019 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, trhový poriadok.

Mapka určenia trhového miesta.

 

Posledná úprava 15.01.2020