Najstaršie
pútnické miesto
na Slovensku

 

 

Rok 2019

Číslo Názov Dátum
1/2019 VZN - statická doprava 04.04.2019
2/2019 VZN - používanie zábavnej pyrotechniky 04.04.2019
3/2019 VZN - o verejnom poriadku 04.04.2019
4/2019 VZN - príspevok - školské zariadenia 15.04.2019
Dodatok č.1 k VZN č.6/2016 Dodatok č.1 k VZN č. 6/2016 - komunálny odpad 24.06.2019
Dodatok č.1 k VZN č.4/2019 Dodatok č.1 k VZN č.4/2019 - príspevok na stravu 24.06.2019

Rok 2018

Číslo Názov Dátum
Dodatok č. 3 Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Marianka č. 5/2012 o výške príspevku v ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD 11.07.2018
VZN č. 1-2018 VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu 13.04.2018

Rok 2017

Číslo Názov Dátum
Dodatok č. 2 Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2012 o výške príspevku v ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD 28.06.2017
VZN č. 3-2017 VZN - Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce 01.01.2017
VZN č. 2-2017 VZN o správe pohrebiska - cintorínsky poriadok 01.01.2017
VZN č. 1-2017 VZN o miestnom poplatku za rozvoj na území obce 11.04.2017

Rok 2016

Číslo Názov Dátum
Dodatok č. 1-2016 Dodatok č. 1/2016 k VZN č. 5/2012 o výške príspevku v ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD 30.12.2016
VZN č. 7-2016 VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 15.12.2016
Dodatok č.1 k VZN č. 5/2015 Dodatok č.1 k VZN č.5/2015 15.06.2016
VZN č. 1-2017 VZN o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách 15.06.2016
5-2016, 4-2016, 3-2016, 2-2016, Zrušené VZN 15.06.2016
VZN č. 6-2016 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 15.06.2016

Rok 2015 a staršie

Číslo Názov Dátum
VZN č.5-2015 VZN o názvoch ulíc 15.12.2015
VZN č.3-2015 VZN o čistote a poriadku 11.06.2015
VZN č.2-2015 VZN dodatok o zásadách hospodárenia s majetkom obce 11.06.2015
VZN č.3-2013 VZN o správe pohrebiska - cintorínsky poriadok 09.12.2013
VZN č.1-2013 VZN o zásadách hospodárenia s majetkom obce 19.06.2013
VZN č.5-2012 VZN o výške príspevkov v školskom zariadení 26.09.2012
VZN č.3-2012 VZN o poplatkoch za odplatné služby poskytované obcou 27.06.2012
VZN č.2-2012 VZN o dotácii na dieťa MŠ a žiaka ZŠ 28.03.2012
VZN č.1-2012 VZN o zrušení zabezpečenia financovania infraštruktúry obce 28.03.2012
VZN č.5-2011 VZN o dani z nehnuteľnosti 07.09.2011
VZN č.2-2011 VZN o povolení zvláštneho užívania miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území obce Marianka 13.04.2011
VZN č.1-2011 VZN o dani za psa, o dani za užívanie verejného priestranstva, o dani za ubytovanie a o dani za nevýherné hracie prístroje 13.04.2011
VZN č.4-2010 VZN o záväznej časti Územného plánu obce Marianka - zmeny a doplnky 18.11.2010
VZN č.1-2010 VZN č. 1/2010 o schvaľovaní prevádzky a prevádzkového času a o usmerňovaní obchodnej a podnikateľskej činnosti na území Obce Marianka 21.09.2010
VZN č.12-2008 VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhovom mieste v obci Marianka 15.12.2008
VZN č.11-2008 VZN o ochrane životného prostredia na území obce Marianka 15.12.2008
VZN č.9-2008 VZN o statickej doprave (parkovaní) 15.12.2008
VZN č.8-2008 VZN o miestnych poplatkoch za komunálne odpady 15.12.2008
VZN č.1-2008 VZN o opatrovateľskej službe 04.02.2008
VZN č.2-2007 VZN o znečisťovaní ovzdušia malými zdrojmi 07.09.2007
VZN č.3-2006 VZN - Zmeny a doplnky ÚP 1/2006 25.10.2006
VZN č.3-2005 VZN o kronike 30.12.2005
VZN č.2-2005 VZN o povodňovom pláne záchranných prác 24.08.2005
VZN č.9-2004 VZN o zásadách činnosti hlavného kontrolóra 23.09.2004
VZN č.7-2004 VZN o Školskom obvode ZŠ 17.08.2004
VZN č.6-2004 VZN - Zmeny a doplnky ÚP 3/2004 17.08.2004
VZN č.5-2004 VZN - Zmeny a doplnky ÚP 2/2004 17.08.2004
VZN č.4-2004 VZN - Zmeny a doplnky ÚP 1/2004 14.04.2004
VZN č.3-2004 VZN - Zmeny a doplnky ÚP 1/2003 14.04.2004
VZN č.8-2003 VZN o popstupe pri obstarávaní tovarov a služieb 03.06.2003
VZN č.6-2002 VZN o zmenách a doplnkoch záväznej časti ÚP 29.10.2002
Posledná úprava: 29.07.2019
Kontaktujte nás     Vytlačiť stránku

 

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako sú cookies používané a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Vytvorte si vlastnú webstránku zadarmo s redakčným systémom WebJET Cloud.

Zobraziť plnú verziu stránky