Bystrická - Výzva na dobudovanie prípojok

Späť

Vyzývame majiteľov rodinných domov na Bystrickej ulici, ktorá sa bude v dohľadnej dobe rekonštruovať, aby si zrealizovali chýbajúce prípojky na vodovodov, splaškovú kanalizáciu, prípadne iné siete.

Rovnako potrebujeme zistiť majiteľov, ktorí majú ešte elektrickú prípojku do domu od hodín vedenú vzduchom.

Neradi by sme dostali požiadavky na rozkopávku ciest po jej rekonštrukcii.

Dajte prosím vedieť aj susedom, ktorý si túto správu nemusia prečítať.

Ďakujeme za spoluprácu

 

 

Posledná úprava 19.11.2020