Organizačný poriadok

Späť
 

 

Organizačný poriadok obce Marianka, od 1.6.2021

 

 

Organizačná štruktúra, obce Marianka od 1.6.2021

 

 

 

 

 

 

Posledná úprava 01.06.2021