Kontakty

Späť

Obecný úrad

Školská 32
900 33 Marianka
IČO: 00304930
DIČ: 2020643680

Prima Banka, IBAN: SK54 5600 0000 0018 0406 7002

Úradné hodiny

Pondelok:       08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hod.
Streda:            08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hod.
Piatok:             08:00 – 12:00 hod.

Meno Telefón Email

Ing. Eugen Jeckel - zástupca starostu

 

starosta@marianka.sk
Mgr. Katarína Szabová - prednosta 0910 763 762

prednosta@marianka.sk
katarina.szabova@marianka.sk

Barbora Siváková - asistentka starostu

0911 905 760,

02 6593 6694

barbora.sivakova@marianka.sk
Juraj Čajan - správca majetku 
0911 224 772

spravca@marianka.sk
juraj.cajan@marianka.sk

Alena Bordáčová - pokladňa, poplatky, evidencia obyvateľov 0910 288 400 alena.bordacova@marianka.sk
Marta Danková - miestne dane, matrika
0902 905 764
marta.dankova@marianka.sk
Ľubica Pápayová - ekonomické oddelenie
0902 905 764
lubica.papayova@marianka.sk
Edita Radačovská - referent odp. hospodárstva 0902 905 763 radacovska@marianka.sk

 

Stavebný úrad - úradné hodiny:

pondelok:      13:00 - 17:00 hod.
utorok: nestránkový deň
streda:           08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 hod.
štvrtok: nestránkový deň
piatok:  nestránkový deň

Meno Telefón Email
Diana Jánošíková - UPI, ohlášky drobnej stavby, rozkopávky, stanovisko PPF +421 902 905 761 diana.janosikova@marianka.sk
Kristína Palfyová - stavebné konanie, územné konanie, kolaudačné konanie
+421 902 905 761
kristina.palfyova@marianka.sk

OZNAM - stavebný úrad:

Vážení občania,

z dôvodu absencie odborne spôsobilého zamestnanca na zabezpečenie činnosti stavebného úradu od 1.7.2021 NEBUDE stavebný úrad pre verejnosť až do odvolania poskytovať služby vo veciach týkajúcich sa:
-              stavebných konaní, 
-              územných konaní, 
-              kolaudačných konaní,
-              rozhodnutí o odstránení stavieb,
-              zmeny lehoty dokončenia stavby,
-              informácii v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.  o  slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), súvisiacich s vyššie uvedenými konaniami.

Stavebný úrad BUDE NAĎALEJ pre verejnosť poskytovať služby iba vo veciach týkajúcich sa:
-              ohlásenia drobných stavieb,
-              rozkopávkových povolení,
-              územno-plánovacích informácií (UPI),
-              súhlasu k malých zdrojom znečisťovania ovzdušia,
-              stanovísk k vyňatiu PPF,
-              informácii v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.  o  slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), súvisiacich s vyššie uvedenými konaniami.

Obecný úrad požiadal Okresný úrad Bratislava o usmernenie v danej veci. O ďalšom postupe obecného úradu Vás budeme informovať.
 

 


Kontaktná osoba pre žiadosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií):
Mgr. Katarína Szabová, prednosta@marianka.sk.

 

Napíšte nám

 

Posledná úprava 23.06.2021