Kontakty

Späť

Obecný úrad

Školská 32
900 33 Marianka

 

Fakturačné údaje:
Obecný úrad Marianka
Školská 32
900 33 Marianka
IČO: 00304930
DIČ: 2020643680
bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s., IBAN: SK54 5600 0000 0018 0406 7002

 

Úradné hodiny

Pondelok:       08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hod.
Streda:            08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hod.
Piatok:             08:00 – 12:00 hod.

 

Občan pri vstupe do budovy úradu je povinný:
- vstúpiť do budovy úradu a pohybovať sa v nej len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor - podľa COVID automatu), pokiaľ sa na neho nevzťahuje výnimka podľa osobitného predpisu;
- nenavštevovať pracovisko, ak majú príznaky ochorenia COVID-19 alebo sú v karanténe;
- pri vstupe použiť dezinfekciu na ruky;
- dodržiavať odstup 2 metre.
Obecný úrad si vyhradzuje právo upozorniť a nevybaviť občana s príznakmi ochorenia na COVID-19, vzdialiť sa od neho, resp. opustiť miestnosť, ak ju nebude chcieť opustiť občan s príznakmi.
 

Meno Telefón Email

Ing. Eugen Jeckel - starosta

 

starosta@marianka.sk
Mgr. Katarína Szabová - prednosta 0910 763 762

prednosta@marianka.sk
katarina.szabova@marianka.sk

Barbora Siváková - asistentka starostu

0911 905 760,

02 6593 6694

barbora.sivakova@marianka.sk
Juraj Čajan - správca majetku 
0911 224 772

spravca@marianka.sk
juraj.cajan@marianka.sk

Alena Bordáčová - pokladňa, poplatky, evidencia obyvateľov 0910 288 400 alena.bordacova@marianka.sk
Marta Danková - miestne dane, matrika
0902 905 764
marta.dankova@marianka.sk
Ľubica Pápayová - ekonomické oddelenie
0902 905 764
lubica.papayova@marianka.sk

Edita Radačovská - referent odpadového hospodárstva,
QR kódy, knižnica

0902 905 763 radacovska@marianka.sk

                                                                                                                                                           

 

Stavebný úrad - úradné hodiny:

pondelok:      13:00 - 17:00 hod.
utorok: nestránkový deň
streda:           08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 hod.
štvrtok:  nestránkový deň
piatok:             nestránkový deň

 

Meno Telefón Email
Diana Jánošíková - UPI, ohlášky drobnej stavby, rozkopávky, stanovisko PPF, starostlivosť o dreviny +421 902 905 761 diana.janosikova@marianka.sk
 
 

 

OZNAM - stavebný úrad:

Vážení občania,

z dôvodu absencie odborne spôsobilého zamestnanca na zabezpečenie činnosti stavebného úradu od 1.7.2021 NEBUDE stavebný úrad pre verejnosť až do odvolania poskytovať služby vo veciach týkajúcich sa:
-              stavebných konaní, 
-              územných konaní, 
-              kolaudačných konaní,
-              rozhodnutí o odstránení stavieb,
-              zmeny lehoty dokončenia stavby,
-              informácii v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.  o  slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), súvisiacich s vyššie uvedenými konaniami.

Stavebný úrad BUDE NAĎALEJ pre verejnosť poskytovať služby iba vo veciach týkajúcich sa:
-              ohlásenia drobných stavieb,
-              rozkopávkových povolení,
-              územno-plánovacích informácií (UPI),
-              súhlasu k malých zdrojom znečisťovania ovzdušia,
-              stanovísk k vyňatiu PPF,
-              informácii v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.  o  slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), súvisiacich s vyššie uvedenými konaniami.

Obecný úrad požiadal Okresný úrad Bratislava o usmernenie v danej veci. O ďalšom postupe obecného úradu Vás budeme informovať.

 

 

Žiadosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám:

Kontaktná osoba pre žiadosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií):
Mgr. Katarína Szabová, prednosta@marianka.sk.

 

Napíšte nám

 

Posledná úprava 11.01.2022