Kontakty

Späť

Obecný úrad

Školská 32
900 33 Marianka

 

Fakturačné údaje:
Obecný úrad Marianka
Školská 32
900 33 Marianka
IČO: 00304930
DIČ: 2020643680
bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s., IBAN: SK54 5600 0000 0018 0406 7002

 

Úradné hodiny

Pondelok:       08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hod.
Streda:            08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hod.
Piatok:             08:00 – 12:00 hod.

 

Zuzana Iváková - starosta obce +421 948 989 611 starosta@marianka.sk
   
Barbora Siváková - asistent starostu +421 911 905 760, 02/6593 6694 asistent@marianka.sk
Juraj Čajan - správca majetku, budov obce +421 911 224 772

spravca@marianka.sk

juraj.cajan@marianka.sk

Alena Bordáčová -  pokladňa, poplatky, evidencia obyvateľov

                                                                      

+421 910 288 400

alena.bordacova@marianka.sk

Marta Danková - miestne dane, matrika

+421 902 905 764

marta.dankova@marianka.sk

Ľubica Papayová - ekonomické oddelenie

+421 902 905 764

lubica.papayova@marianka.sk

Edita Radačovská - odpadové hospodárstvo, QR kódy, kultúra, knižnica

+421 902 905 763

edita.radacovska@marianka.sk

                                                                                                                                                           

 

Stavebný úrad - úradné hodiny:

Vážení občania, oznamujeme Vám, že stavený úrad bude do 11.7.2022 vrátane zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.

 

pondelok:      13:00 - 17:00 hod.
utorok: nestránkový deň
streda:           08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 hod.
štvrtok:  nestránkový deň
piatok:             nestránkový deň

Meno Telefón Email
Diana Jánošíková - UPI, ohlášky drobnej stavby, rozkopávky, stanovisko PPF, starostlivosť o dreviny +421 902 905 761 diana.janosikova@marianka.sk
Vojtech Bajkay - stavebné povolenie, kolaudačné konanie
+421 902 905 761
 

 

 

Žiadosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám:

Žiadosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) je možné zaslať emailom na adresu: asistent@marianka.sk

 

 

 

Napíšte nám

 

Posledná úprava 02.12.2022