Kontakty

Späť

Obecný úrad

Školská 32
900 33 Marianka
IČO: 00304930
DIČ: 2020643680

Prima Banka, IBAN: SK54 5600 0000 0018 0406 7002

Úradné hodiny

Pondelok:       08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hod.
Streda:            08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hod.
Piatok:             08:00 – 12:00 hod.

Meno Telefón Email

Ing. Eugen Jeckel - zástupca starostu

 

starosta@marianka.sk
Mgr. Katarína Szabová - prednosta 0910 763 762

prednosta@marianka.sk
katarina.szabova@marianka.sk

Barbora Siváková - asistentka starostu

0911 905 760,

02 6593 6694

barbora.sivakova@marianka.sk
 
 
Alena Bordáčová - pokladňa, poplatky, evidencia obyvateľov 0910 288 400 alena.bordacova@marianka.sk
Marta Danková - miestne dane, matrika
0902 905 764
marta.dankova@marianka.sk
     
Ľubica Pápayová - ekonomické oddelenie
0902 905 764
lubica.papayova@marianka.sk
Edita Radačovská - referent odp. hospodárstva 0902 905 763 radacovska@marianka.sk

 

Stavebný úrad - úradné hodiny:

pondelok:      13:00 - 17:00 hod.
utorok: nestránkový deň
streda:           08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 hod.
štvrtok: nestránkový deň
piatok:  nestránkový deň

Meno Telefón Email
Diana Jánošíková +421 902 905 761 diana.janosikova@marianka.sk
Kristína Palfyová
+421 902 905 761
kristina.palfyova@marianka.sk

 

Úhrady poplatkov na stavebný úrad v prípade, že je OcÚ zatvorený pre verejnosť je možné:

  • Prevodom na účet obce, IBAN: SK54 5600 0000 0018 0406 7002.
  • Osobne do pokladne OcÚ (nie je možné vykonať úhradu kartou!) dodatočne, a to hneď po otvorení OcÚ pre verejnosť – v tomto prípade je nevyhnutné, aby predkladateľ v žiadosti uviedol: Platbu uskutočním v hotovosti do pokladne po otvorení OcÚ pre verejnosť.

Podávanie žiadosti na stavebný úrad v prípade, že je OcÚ zatvorený pre verejnosť je možné:


Kontaktná osoba pre žiadosti v zmysle infozákona 211 je Mgr. Katarína Szabová prednosta@marianka.sk

 

Napíšte nám

 

Posledná úprava 30.03.2021