Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Späť

Volebné okrsky.pdf

Oznámenie o emailovej adrese na doručenie oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej komisie a do okrskovej volebnej komisie.pdf

Oznámenie o počte obyvateľov.pdf

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený.pdf

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych krajov.pdf

 

 

 

 

Posledná úprava 09.08.2022