Komisia pre kultúru a sociálnu starostlivosť

Späť

štatút komisie pre kultúrusociálnu starostlivosť z 20.12.2010 

Predseda komisie:

Mário Bubnič

Email:
mario.bubnic@marianka.sk

 

Členovia komisie:

1. Alena Pápayová

2. Katarína Jakubíková

3. Jozef Kriš

4. Valéria Kovačičová

 

Zápisnica zo zasadania komisie pre kultúru z 19.2.2015 - na likne tu.

Posledná úprava 15.01.2020