Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Späť

Výsledky elektronického sčítania obyvateľov 2021

 

Počet obyvateľov podľa pohlavia v obci Marianka k 1. 1. 2021

Kód

Územná jednotka

Spolu

muži (abs.)

muži (%)

ženy (abs.)

ženy (%)

SK0106508080

Marianka

2284

1117

48,91

1167

51,09

 

Počet obyvateľov podľa ekonomických vekových skupín v obci Marianka k 1. 1. 2021

Kód

Územná jednotka

Spolu

predproduktívny

vek

(0-14 rokov)

(abs.)

predproduktívny

vek

(0-14 rokov)

(%)

produktívny

vek

(15-64 rokov)

(abs.)

produktívny

vek

(15-64 rokov

) (%)

poproduktívny

vek

(65 a viac rokov)

(abs.)

poproduktívny

vek

(65 a viac rokov)

(%)

SK0106508080

Marianka

2284

488

21,37

1511

66,16

285

12,48

 

Viac výsledkov nájdete na: https://www.scitanie.sk/obyvatelia/zakladne-vysledky/pocet-obyvatelov/SR/SK0/SR

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stručné informácie o elektronickom sčítaní obyvateľov 2021

Asistované sčítanie obyvateľov

Asistované sčítanie sa na Slovensku bude realizovať v termíne od 3. mája 2021 do 13. júna 2021.

 

Kontaktné miesto – asistované sčítanie obyvateľov:

Prevádzkovateľ: Spoločenská sála obecného úradu

Adresa: Štúrova 1050/9, 900 33  Marianka

Tel. kontakt: 0902 905 764, 0910 288 400

Adresa elektronickej pošty: scitanieobyvatelov@marianka.sk

Čas – prevádzkové hodiny:

Pondelok

9:00 hod. – 11:00 hod.

Utorok

8:00 hod. – 9:00 hod.

Streda

15:00 hod. – 17:00 hod.

Štvrtok

8:00 hod. – 9:00 hod.

Piatok

9:00 hod. – 11:00 hod.

 

Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby.

Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou svojich blízkych, na splnenie povinnosti sčítať sa môže využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené obcou, kde ho sčíta stacionárny asistent alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho.

grafika je skopírovaná zo stránky:  https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/asistovane-scitanie

 

Všetky informácie sú dostupné na: https://www.scitanie.sk/

 

 

                    

Elektronické sčítanie obyvateľov

 

Za obec Marianka sa samosčítalo 2 121 obyvateľov, t. j. 90,45 %.

 

Návod ako sa sčítať (zmestil sa do 5-tich minút) je dostupný na na YouTube:  https://youtu.be/t3ZxfMutqxY

Údaje, ktoré sa získajú Sčítaním obyvateľov 2021 budú tvoriť pre každú obec základ na prerozdeľovanie výnosov daní obciam.

Preto veľmi obci pomôžete, pokiaľ uvediete pri vypisovaní formulára "aké je miesto súčasného pobytu" adresu v obci Marianka.

 

Doba sčítania obyvateľov trvá od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.

Vyplnenie elektronického formuláru nezaberie viac ako 10 minút. Sčítavať sa obyvatelia budú z pohodlia domova sami, bez ohrozenie na ich zdraví a bez kontaktu s cudzím človekom. Na sčítanie postačí mobil, tablet, notebook alebo PC. Obyvatelia nájdu elektronický sčítací formulár na stránke www.scitanie.sk a budú mať k dispozícii aj mobilnú aplikáciu.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. 

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. 

 

 

 

 

 

 

 

Posledná úprava 24.01.2022