Kompostovanie

Späť

Kompostovanie - informačný leták.pdf

 

Príloha č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia obce Marianka č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Tlačivo: Dohoda o domácom kompostovaní 

Posledná úprava 04.10.2022