Farnosť

Späť

Sväté omše a pobožnosti kostol

V Bazilike Narodenia Panny Márie v Marianke

Bohoslužobný poriadok
Nedeľa .pdf
Všedné dni .pdf

 

Adresa farského úradu

Rímskokatolícka Cirkev
Farnosť Narodenia Panny Márie
Námestie 4. apríla 20
900 33 Marianka

Kontaktné údaje farského úradu

tel/fax 00421-2-65935226
e-mail: fara@marianka.sk
IČO 340 11 404
DIČ 2020659839
účet 19197915 / 0900

Kancelária, sviatosti krstu, manželstva, pohreby

telefón: 0948-385586
mail: marekvadrna@gmail.com

Správca farského úradu

P. ThLic. Tomasz Jan Prajzendanc CCG
telefón: 0948 318 466
mail: o.tomaszprajzendancccg@gmail.com

Exercičný dom - Pútnický dom:

www.marianka.org

Posledná úprava 15.01.2020