Farnosť

Späť

Sväté omše a pobožnosti kostol

V Bazilike Narodenia Panny Márie v Marianke

Bohoslužobný poriadok  
Nedeľa .pdf
Všedné dni .pdf

 

Adresa farského úradu

Rímskokatolícka Cirkev
Farnosť Narodenia Panny Márie
Námestie 4. apríla 20
900 33 Marianka

Kontaktné údaje farského úradu

tel.: 02/65935226
mob.: 0948-385586 (sviatosti a nahlasovanie pútí – kaplán)
e-mail: marekvadrna@gmail.com
spravca-marianka@ba.ecclesia.sk

Exercičný dom - Pútnický dom:

www.marianka.org

Posledná úprava 27.04.2022