Sčítanie obyvateľov

Späť

Stručné informácie o elektronickom sčítaní obyvateľov 2021

Elektronické sčítanie obyvateľov

 

Všetky informácie sú dostupné na: https://www.scitanie.sk/

 

Návod ako sa sčítať (zmestil sa do 5-tich minút) je dostupný na na YouTube:  https://youtu.be/t3ZxfMutqxY

 

Doba sčítania obyvateľov trvá od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.

Vyplnenie elektronického formuláru nezaberie viac ako 10 minút. Sčítavať sa obyvatelia budú z pohodlia domova sami, bez ohrozenie na ich zdraví a bez kontaktu s cudzím človekom. Na sčítanie postačí mobil, tablet, notebook alebo PC. Obyvatelia nájdu elektronický sčítací formulár na stránke www.scitanie.sk a budú mať k dispozícii aj mobilnú aplikáciu.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. 

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. 

 

Asistované sčítanie obyvateľov

Doba sčítania obyvateľov je posunutá od 1.4.2021 a potrvá najneskôr do 31.10.2021!  

Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou svojich blízkych, na splnenie povinnosti sčítať sa môže využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené obcou, kde ho sčíta stacionárny asistent alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho.

 

Všetky informácie k sčítaniu obyvateľov sú dostupné na: https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/zakladne-informacie#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posledná úprava 18.02.2021