Neplatiči

Späť

Zoznam dlžníkov dani z nehnuteľností k 31.12.2023, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 Eur a u právnickej osoby 1 600 Eur, ku dňu 16.2.2024

Por.č. Meno a Priezvisko/Obch. meno Trvalý pobyt/Sídlo Dlžná suma
       
1 Belz Petro Na Vinohradoch 14, Marianka 1 675,88 €
2 Mgr. Bugár Pavol  Nám. Hraničiarov 12, Bratislava  1 893,87 €
3 FINEART s.r.o. Godrova 1, Bratislava 13 590,18 €
4 Mgr. Robert Longauer Budovateľská 14, Stupava 409,94 €
5 Ing. Gabriela Poliačiková Budovateľská 14, Stupava 409,94 €
6 Mgr. Erika Vitikáčová Š. Králika 8, Bratislava 9.055,44 €
7 Pavlo Župan Štúrova 49, Marianka 927,82 €

 

 

 

Posledná úprava 20.02.2024