Neplatiči

Späť

Zoznam dlžníkov miestnych daní  a poplatkov obce Marianka podľa stavu k 09.06.2022, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160,00 Eur a u právnickej osoby 1.600,00 Eur.

 

Meno a priezvisko/obch. meno                    trvalý pobyt/sídlo                                              dlžná suma

Pavol Bugár                                           Nám. Hraničiarov 12, Bratislava                               2.209,72 €

Robert Longauer                                  Budovateľská 14, Stupava                                             204,97 €

Gabriela Poliačiková                            Budovateľská 14, Stupava                                             204,97 €

Erika Vitíkačová                                    Štefana Králika 8, Bratislava                                      6.016,58 €

Pavlo Župan                                          Štúrova 49, Marianka                                                   927,82 €

 

 

V Marianke, 10.06.2022

 

 

 


 

Posledná úprava 10.06.2022