Neplatiči

Späť
Zoznam daňových dlžníkov dane z nehnuteľností a miestneho poplatku z rozvoj obce Marianka podľa stavu
k 30. júnu 2020, u korých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby
160,- Eur  a u právnickej osoby 1 600,- Eur
       
Por.č. Meno a Priezvisko/Obch. meno Trvalý pobyt/Sídlo Dlžná suma
1 Mgr. Pavol Bugár Nám. Hraničiarov 12, Bratislava 867,36 €
2 Ing. Marian Lipka Ľanová 8, Bratislava 4 013,11 €
3 Filip Savka Záhradná 4, Marianka 1 152,56 €
4 Igor Shaikhet Slnečná 11, Marianka 4 684,26 €
5 Oleg Shaikhet Slnečná 11, Marianka 13.487,85 
6 Mgr. Erika Vitikáčová Štefana Králika 8, Bratislava 5 597,15 €
7 EKMTRAST, s.r.o. Nám. A. Hlinku 3, Bratislava 6.500,00 €
       
Obec Marianka oznamuje, že uvedené daňové nedoplatky je potrebné uhradiť čím skôr, nakoľko obec bude
nedoplatky vymáhať a pristúpi k vyznačeniu plomby prostredníctvom katastra.  
   

Posledná úprava 07.07.2020