Neplatiči

Späť

Zoznam dlžníkov miestnych daní  a poplatkov obce Marianka podľa stavu k 31.10.2021, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 16,00 Eur a u právnickej osoby 1.600,00 Eur.

 

Por. č.          Meno a priezvisko/obch. meno               trvalý pobyt/sídlo                                        dlžná suma

    1.               Samuel Abrahám                                  Grösslingova 53, Bratislava                                    1.485,90 €

    2.               Petro Belz                                               Na Vinohradoch 14, Marianka                               1.675,88 €

    3.               Pavol Bugár                                            Nám. Hraničiarov 12, Bratislava                               888,54 €

    4.               Erika Vitikáčová                                     Štefana Králika 8, Bratislava                                   4.097,15 €

 

Obec Marianka oznamuje, že uvedené daňové nedoplatky je potrebné uhradiť do 10. decembra 2021,

Nakoľko po tomto termíne bude nedoplatky obec vymáhať a pristúpi k vyznačeniu plomby.

 

                                                                                                                                                                                                   

 

Zoznam daňových dlžníkov dane z nehnuteľností a miestneho poplatku z rozvoj obce Marianka podľa stavu
k 30. júnu 2020, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby
160,- Eur  a u právnickej osoby 1 600,- Eur
       
Por.č. Meno a Priezvisko/Obch. meno Trvalý pobyt/Sídlo Dlžná suma
1 Mgr. Pavol Bugár Nám. Hraničiarov 12, Bratislava 867,36 €
2 Ing. Marian Lipka Ľanová 8, Bratislava 4 013,11 €
3 Filip Savka Záhradná 4, Marianka 1 152,56 €
4 Igor Shaikhet Slnečná 11, Marianka 4 684,26 €
5 Oleg Shaikhet Slnečná 11, Marianka 13.487,85 
6 Mgr. Erika Vitikáčová Štefana Králika 8, Bratislava 5 597,15 €
7 EKMTRAST, s.r.o. Nám. A. Hlinku 3, Bratislava 6.500,00 €
       
Obec Marianka oznamuje, že uvedené daňové nedoplatky je potrebné uhradiť čím skôr, nakoľko obec bude
nedoplatky vymáhať a pristúpi k vyznačeniu plomby prostredníctvom katastra.  
   

Posledná úprava 26.11.2021