Najstaršie
pútnické miesto
na Slovensku

 

 

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Marianka
Sídlo: Školská 32, 900 33 Marianka
Štatutárny zástupca: Ing. Dušan Statelov, starosta
E-mail: starosta@marianka.sk
Telefón: +421 2 6593 6694
Kontaktná osoba: Ing. Dušan Statelov
Tel: +421 2 6593 6694
E-mail: starosta@marianka.sk
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK54 5600 0000 0018 0406 7002
IČO: 00304930
DIČ: 2020643680
DPH: Obec Marianka nie je platcom DPH

Obec Marianka je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon").

Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky na poskytnutie služieb.
Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných zákaziek, podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou.

V zmysle § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. je verejný obstarávateľ povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.


Zoznam ponúk

Aktuality


Výzva na predkladanie ponúk na rekonštrukciu Bystrickej ulice

Obec Marianka vyhlasuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu Bystrickej ulice. Ponuky treba predložiť do 16.9.2019. Verejné obstarávania zabezpečuje spoločnosť eBiz, s.r.o.

30.08.2019
Viac info

 

Posledná úprava: 30.08.2019
Kontaktujte nás     Vytlačiť stránku

 

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako sú cookies používané a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Vytvorte si vlastnú webstránku zadarmo s redakčným systémom WebJET Cloud.

Zobraziť plnú verziu stránky