Poslanci OZ

Späť

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov obce zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Poslanci obecného zastupiteľstva boli zvolení vo voľbách dňa 29.októbra 2022.

  • Ing. PhD. Elena Bodíková
  • Mário Bubnič
  • Ing. Lukáš Dubovský
  • Ing. Eugen Jeckel
  • Ing. Peter Jelačič
  • Ing. Pavol Kopačka
  • Juraj Lím
  • Ing. Alžbeta Ondrušková
  • Ing. Ivan Troščák

Každý poslanec má e-mail v tvare meno.priezvisko@marianka.sk

Rokovací poriadok 

Posledná úprava 17.05.2023