Poslanci OZ

Späť

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov obce zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Poslanci obecného zastupiteľstva boli zvolení vo voľbách dňa 10. novembra 2018.

  • Jozef Brestovanský
  • Mário Bubnič
  • Ing. Michal Hollý
  • Ing. Michal Chabada MSc.
  • Zuzana Iváková
  • Ing. Peter Jelačič
  • Maroš Sýkora
  • Ing. Marcel Porges, CSc.
  • Roman Neumahr

Každý poslanec má e-mail v tvare meno.priezvisko@marianka.sk

Rokovací poriadok 

Posledná úprava 18.11.2021