Pamätihodnosti obce

Späť

Pamätihodnosti obce, ktoré nie sú evidované v "Ústrednom zozname pamiatkového fondu" sú vedené v "Evidencii pamätihodností obce Marianka" schválenej uznesením Obecného zastupiteľstva v Marianke č.4/2006-5 z 24. rokovania konaného dňa 24. mája 2006.
Evidencia sa priebežne podľa potreby aktualizuje.

Bridlicová štôlňa v Marianskom údolí - miniexpozícia ťažby a spracovania bridlice v Marianke
foto: J.Kráľ, 5.11.2017

Pilier so sochou Panny Márie so širším okolím, Lesná ul.
zdroj: www.marianka.sk, 14.11.2014

Pilier so sochou Panny Márie, Lesná ul.
foto: J.Kráľ, 2009

Heraldický register Slovenskej republiky v ráme, kancelária starostu obce
foto: J.Kráľ, 2006

Krížová cesta, Marianske údolie
foto: J.Kráľ, 26.8.2015

Hrobka Jozefa Závodského, Marianske údolie
foto: J.Kráľ, 23.9.2016

Pomník padlým obetiam I. a II. svetovej vojny, Nám. 4. apríla
foto: J.Kráľ, 22.9.2016

 

 

 

 

zdroj: www.marianka.eu

Posledná úprava 12.01.2024