Upozornenie

Späť

Vážení záujemcovia o nehnuteľnosti v Marianke,

 

1) Nezákonné a pritom právoplatné rozhodnutia

Dovoľte nám upozorniť Vás na viacero podnetov na prokuratúru na preskúmanie zákonnosti viacerých stavebných povolení, územných a kolaudačných rozhodnutí vydaných stavebným úradom v Marianke v predchádzajúcom období.

Do marca 2020 okresný prokurátor vydal protesty proti rozhodnutiam stavebného úradu v Marianke. Ide napríklad o 8 apartmánových domov a ďalšie 3 rodinné domy postavené v bezpečnostnom pásme vysokotlakého plynu, detské ihrisko pri Marialande, drobné stavby v ochrannom pásme plynu, ale aj napríklad stavebné povolenia v lokalite Pod ihriskom, niektoré inžinierske siete a pod. 

Odporúčame Vám preto, pri záujme o kúpu domu, bytu, alebo pozemku požiadať nezávislého odborníka o preverenie zákonnosti príslušného, aj právoplatného stavebného rozhodnutia, predovšetkým jeho súlad s platným územným plánom obce aby ste sa vyhli prípadným problémom.
 

2) Nedostatok občianskej vybavenosti

Obec Marianka, rovnako ako iné satelitné obce Bratislavy, má v dôsledku intenzívnej výstavbe v uplynulých 15 rokoch (iba) rodinných domov nedostatok občianskej vybavenosti.

Počítajte s tým, že Vaše dieťa umiestnite do školy a škôlky, okrem vyslovene zákonom vyžadovaných prípadov, veľmi ťažko.
V základnej škole je iba prvý stupeň (1-4 ročník). Je v nej v súčasnosti 84 detí. Celá základná škola sa nachádza na jednom podkrovnom podlaží. Telocvičňu predstavuje jedna z tried na prízemí prerobená na telocvičňu.

V materskej škôlke je zhruba 81 detí. V tomto roku nebudeme môcť prijať buď žiadne alebo minimum 3-ročných detí.

Zároveň odhadujeme, že kapacita cintorína skončí o 5-7 rokov.

Obec nemá pozemok na zberný dvor ani kompostovisko. Zberný dvor je preto prevádzkovaný na prenajatých pozemkoch.

Veľkú časť inžinierskych sietí v obci vlastní súkromný developer, s čím súvisia relatívne vysoké poplatky za prípojky ako aj prevádzku.

 

Posledná úprava 14.09.2020