Kontrola vydaných povolení prokuratúrou

Späť

Vážení záujemcovia o nehnuteľnosti v Marianke, 

dovoľte nám upozorniť Vás na viacero podnetov na prokuratúru zo strany občanov na preskúmanie zákonnosti viacerých stavebných povolení, územných a kolaudačných rozhodnutí vydaných stavebným úradom v Marianke v predchádzajúcom období.

Odporúčame Vám preto, pri záujme o kúpu domu, bytu, alebo pozemku požiadať nezávislého odborníka o preverenie zákonnosti príslušného, aj právoplatného stavebného rozhodnutia, predovšetkým jeho súlad s platným územným plánom obce aby ste sa vyhli prípadným problémom.

 

 

 

Posledná úprava 15.01.2020