História neregulovanej výstavby

Späť

Územný plán je zákonným nástrojom samosprávy na koordinovanie a reguláciu výstavby. Jednou z možností regulácie je žiadať aby sa popri výstavbe rodinných domov stavala aj občianska vybavenosť ako školy, škôlky, ihriská, parky, cesty, inžinierske siete a aby bol vývoj "organický". Územným plánom je možné smerovať obec od jednoúčelovej "nocľahárne" k viacfunkčnému celku, kde sa dá aj športovať, vzdelávať, zabávať, stretávať sa a pod.

Na obrázkoch nižšie vidno k akej rozsiahlej výstavbe došlo v Marianke medzi rokmi 2004 a 2019. Počet obyvateľov stúpol zo zhruba 700-900 obyvateľov na súčasných viac ako 2100.

 

návod na použitie obrázku - chyťte deliacu čiaru na obrázku myšou a posuňte

Väčší obrázok

Ako vidieť výstavba bola intenzívna. Smerovala najmä do výstavby rodinných domov. Čim ďalej tým viac dochádza k zahusťovaniu výstavby dvoj a trojdomami, ktoré zvyšujú počet obyvateľov na hektár a vyvolávajú väčšie nároky na infraštruktúru.

K najzásadnejšej zmene Územného plánu prišlo v roku 2006, ktorý v podstate všetky voľné plochy cez 12 ha v spodnej časti Marianka predefinoval na výstavbu rodinných domov. Na základe tejto zmeny v nasledujúcich rokoch prišlo k výstavbe ako vidno na porovnávacom obrázku nižšie.

 

Väčší obrázok

K ďalšej zmene Územného plánu prišlo v roku 2010. Vtedy obec zaviedla minimálnu plochu pozemkov 8 árov na samostatne stojace rodinné domy s cieľom znížiť hustotu výstavby. Tiež bol zadefinovaný regulatív šikmých striech.

Pri väčších lokalitách nad 1-1,5 ha mal byť spracovaný Územný plán zón alebo Urbanistická štúdia s vymedzením plôch pre občiansku vybavenosť. Zároveň sa mali vytvoriť verejne prístupné zelené plochy v rozsahu 15% opäť s cieľom zamedzenia prehustenia prostredia vytvorením ihrísk, parkov a pod. Žiadne z týchto pravidiel sa počas výstavby od roku 2010 neaplikovalo.Namiesto toho prišlo najmä v posledných rokoch k výstavbe dvoj a trojdomov, ktoré išli opačným smerom, a to smerom k zahusťovaniu výstavby.

K najvýraznejším zmenám došlo v spodnej časti Marianky, ktoré boli uvolnené na výstavbu Zmenami a doplnkami Územného plánu v roku 2006.

Počet obyvateľov Marianky narástol medzi rokmi 1995 a 2020 na 413 %, z 532 na 2197 obyvateľov.

Po zmene územného plánu v roku 2006 do 2020 narástol počet obyvateľov na 258 % z 905 na 2197 obyvateľov.

V súčasnosti v dôsledku nárastu zástavby prejde Karpatskou ulicou  5 000 automobilodenne.

 

rok ročný prírastok počet obyv.
s trvalým p.
odhad obyvateľov celkom
1995 0 532 745
1996 26 558 781
1997 26 584 818
1998 21 605 847
1999 33 638 893
2000 41 679 951
2001 32 711 995
2002 76 787 1102
2003 30 817 1144
2004 34 851 1191
2005 54 905 1267
2006 103 1008 1411
2007 53 1061 1485
2008 51 1112 1557
2009 63 1175 1645
2010 65 1240 1736
2011 129 1369 1917
2012 110 1479 2071
2013 112 1591 2227
2014 125 1716 2402
2015 145 1861 2605
2016 115 1976 2766
2017 68 2044 2862
2018 71 2115 2961
2019 61 2176 3046
2020 21 2197 3076

 

 

 

 

 

Posledná úprava 09.03.2021