Kultúra

Späť

Plánované kultúrno obecné akcie na I. polrok 2022

 

marec          mesiac knihy - čítanie deťom povesti o Pajštúnskom hrade, súťaž v maľovaní obrázku 

30. apríl       tradičné stavanie "Mája" na námestí 4. apríla o 19:00 hod.

8 . máj          Deň matiek - program detí a žiakov MŠ, ZŠ

4 . jún           MDD 

25. jún          Jánske ohne

23. júl           Hody 

 

   

 

Všetky akcie sa uskutočnia, ak to dovolí pandemická situácia.

Posledná úprava 26.04.2022