Kultúra

Späť

Plánované kultúrno obecné akcie na II polrok 2022

 

september     uvítanie malých Mariančanov

september      Mariatálsky štvanec

október            posedenie s dôchodcami

október            šarkaniáda

december       Vianočné trhy

 

   

Všetky akcie sa uskutočnia, ak to dovolí pandemická situácia.

Posledná úprava 05.09.2022