Kultúra

Späť

Plánované kultúrno obecné akcie na II. polrok 2021

mesiac september           -  vítanie občiankov Marianky

mesiac október                -   posedenie seniorov pri hudbe

                                            -   šarkaniáda

mesiac december            -   Mikuláš

                                            -   Vianočné trhy

 

 

 

Všetky akcie sa uskutočnia iba ak to dovolí pandemická situácia.

Posledná úprava 07.09.2021