Mariatál

Späť

1/2023

      

 

 

 

2/202

    

 

1/2022

    

 

1/2021

 

 

1/2020

 

 

1-2019

 

 

2018

 

 

2017

 

 

2-2016

 

1-2016

 

2-2015

  

1-2015

2-2014

 

 

1-2014

 

2-2013

 

1-2013

 

2-2012

 

1-2012

 

2-2011

 

1-2011

 

2-2010

 

1-2010

 

2-2009

 

1-2009

 

2-2008

 

1-2008

 

2-2007

 

1-2007

 

 



Štruktúra čisla v zmysle štatútu:

 1. Titulná strana
 2. Úvodník starostu v rozsahu maximálne  1 ( jednej) strana
 3. Legislatívne okienko v rozsahu  maximálne  2 ( dvoch) strán
 4. Časť cestovný ruch a propagácia v rozsahu maximálne  3 ( troch) strán
 5. Časť výstavby a rozvoja v rozsahu maximálne  5 ( päť) strán
 6. Časť životného prostredia v rozsahu maximálne 3 ( tri) strany
 7. Časť kultúry a sociálnej starostlivosti v rozsahu maximálne 4 ( štyri) strany
 8. Časť o náboženskom živote obce v rozsahu maximálne 3 ( tri ) strany
 9. Časť školstva v rozsahu maximálne 4 ( štyri ) strany
 10. Časť o športe v rozsahu maximálne  4 ( štyri) strany
 11. Vtipy v rozsahu maximálne  ½ strany
 12. Recepty v rozsahu maximálne ½ strany
 13. Cestovný poriadok v rozsahu maximálne 1 ( jednej) strany
 14. Inzercia

Spolu 32 (36) strán - vychádza z optimálneho množstva strán pre tlač.

 

Redakčná rada 2019  
 
Predseda redakčnej rady:  Dušan Statelov
 
Redakčná rada:  Michal Hollý
  Maroš Sýkora
  Marcel Porges
  Zuza Iváková
  Jozef Brestovanský
  Michal Chabada
  Eugen Jeckel
  Peter Jelačič
  Mário Bubnič
 
Grafická úprava:  Roman Schubert
Štatút periodika Mariatál na linke tu

 

Posledná úprava 06.05.2024