Časté otázky a odpovede k odpadom

Späť

 

Rozsiahlejšie vysvetlenie, prečo nejde jednoducho urobiť častejšie odvoz separovaného odpadu

 

[k článku "Časté otázky a odpovede k odpadom (1)"] 

 • Náklady s odvozom triedeného odpadu pre obce podľa zákona platia tzv. organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV). To ale znamená, že to nemôže platiť obec z výberu poplatkov za komunálne odpady od občanov (odpadová daň).
 • OZV (Envipak) platí nádoby, vrecia a ich vývoz (Tekosu). Podľa oficiálneho výpočtu štandardov zberu, ktorý vychádza z počtu obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt v Marianke (okolo 2000). Nevychádza sa z počtu obyvateľov - domácností prihlásených na poplatok za odpad (2600) a už vôbec nie podľa počtu obyvateľov reálne bývajúcich v obci (odhad 3500). 
 • Oficiálne parametre štandardov zberu sú zjavne nedostačujúce. Podľa nich, pre Marianku je to:
  • 1100 kusov vriec (120 litrov), 
  • 6(!) kusov kontajnerov (1100 litrov),
  • a ich 12 zvozov ročne.
   A je to dokonca viacnásobne prekročená "kvóta" (t
   . j. aj polovičný objem nádob alebo polovičná frekvencia vývozu oproti aktuálnemu nám má stačiť!) a to už teraz vidíme, že určite nepostačuje.
 • Častejší vývoz separovaného odpadu je z pohľadu občanov a obce Marianka naozaj žiadúci, ale zároveň to znamená aj menej efektívne (pre firmy viac spálenej nafty a "vyvezeného vzduchu"). Väčšie mesto (časť Bratislavy) naplní smetiarske auto (cca 3 tony) na jednu otočku za pár hodín. Marianka približne za mesiac.
 • Samotný zvoz odpadu (prevažne palivo a práca) stojí v prepočte skoro 50€ ročne na 1 domácnosť. Jednoduché by bolo zdvojnásobenie objednávky a platieb smetiarom (zároveň zvýšenie poplatkov o 50€ by niekomu nevadilo), ale toto legislatíva neumožňuje.

 

Rekapitulácia logicky vyzerajúcich pravidiel separovaného zberu na Slovensku:

 

 

 • Za triedený odpad platí organizácia OZV.
 • Ak je málo ľudí s trvalým pobytom, tak OZV dodá málo kontajnerov a málo vývozov.
 • Len ak je dosť materiálu, tak sa ho organizácii oplatí častejšie vyvážať.

 

 

A je to ako „Hlava 22“, ktorej treba „prejsť cez rozum“.

[návrat na článok "Časté otázky a odpovede k odpadom (1)"]

 

 

 

Posledná úprava 25.06.2024