Platný územný plán

Späť

Platný územný plán Marianky 

Územné plány sa zväčša spracovávajú vo forme Zmien a doplnkov (ZaD ÚPN) k predošlému, takže ak chcete plné znenie musíte si ho pracne vytvoriť z pôvodného Územného plánu a skombinovať so zmenami a doplnkami, ktoré boli prijaté neskôr, teda pozerať súbežne viaceré dokumenty. 

Staršie verzie ÚPN

Územný plán Bratislavského kraja

 

 

 

 

 

 

 

Posledná úprava 14.11.2020