Platný územný plán

Späť

 


Platný územný plán 

- textová časť

- grafické zobrazenie

 

Staršie verzie

Územné plány sa zväčša spracovávajú vo forme Zmien a doplnkov (ZaD ÚPN) k predošlému, takže ak chcete plné znenie musíte si ho vytvoriť z pôvodného Územného plánu a skombinovať so zmenami a doplnkami, ktoré boli prijaté neskôr. V našom prípade je v posledných ZaD nahradená celá časť záväzných regulatívov, takže nie je potrebné pracne "skladať" texty z rôznych dokumentov.

 

 

 

 

 

 

Posledná úprava 17.03.2020