Platný územný plán

Späť

Platný územný plán

Územné plány sa zväčša spracovávajú vo forme Zmien a doplnkov (ZaD ÚPN) k predošlému, takže ak chcete plné znenie musíte si ho pracne vytvoriť z pôvodného Územného plánu a skombinovať so zmenami a doplnkami, ktoré boli prijaté neskôr, teda pozerať súbežne viaceré dokumenty. 

Pre zjednodušenie čítania sme pripravili tzv. "Čistopis" čo je skombinovaný dokument  z ÚPN a nasledujúcich zmien a doplnkov. 

 

Staršie verzie ÚPN

 

 

 

 

 

 

 

Posledná úprava 12.08.2020