Voľby do NR SR 2023

Späť

Okrsková zápisnica pre voľby do NR SR 

okrsok č. 1.pdf

okrsok č. 2. pdf

 

 

                                                                                                                                                            

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Národnej rady SR.pdf

                                                                                                                                                            

Prenosná schránka

Oznamujeme voličom, ktorí majú záujem o hlasovanie do prenosnej schránky pre voľby do NR SR, ktoré sa budú konať dňa 30.9.2023, môžu o toto hlasovanie  požiadať na obecnom úrade do 29.9.2023 do 10:00 hod., alebo priamo v deň konania volieb vo volebnej miestnosti do 14:00 hod.

                                                                                                                                                              

Hlasovací preukaz 

Oznamujeme voličom, ktorí majú záujem o hlasovací preukaz pre voľby do NR SR, že tento si môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade, počas úradných hodín do 29. septembra 2023 do 10:00 hod.

 

                                                                                                                                                                

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií

 

Obec Marianka oznamuje, že pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 30. septembra 2023 má zriadené 2 volebné okrsky.

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií je potrebné doručiť na adresu:

Obec Marianka

Školská 32

900 33 Marianka

alebo

e-mail: asistent@marianka.sk

 

                                                                                                                                                                   

 

Doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

 

Obec Marianka oznamuje, že pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 30. septembra 2023 má zriadené 2 volebné okrsky.

Oznamujeme voličom, že žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je možné zasielať aj na adresu:

Obec Marianka

Školská 32

900 33 Marianka

alebo

e-mail: alena.bordacova@marianka.sk

 

                                                                                                                                                               

 

Obec Marianka oznamuje nasledovné:

Pre voľby do NR SR, ktoré sa budú konať 30. septembra 2023 má zriadené nasledovné okrsky:

Počet utvorených okrskov:   2

Okrsok č.1.

Obec Marianka, Štúrova 1050/9, spoločenská sála, prízemie

obec Marianka
Agátová
Borinská
Budovateľská
Bystrická
Čerešňová
Javorová
Jelšová
Kamenná
Krátka
Lesná
Lipová
Lúčna
Stromová
Stupavská
Štúrova
Topoľová
Višňová
Vŕbová
Záhradná

Okrsok č. 2.

Obec Marianka, Štúrova 1050/9, spoločenská sála, prízemie

Družstevná
Karpatská
Na Kracinách
Na Ovsisku
Na Tálkoch
Na Vinohradoch
Bad Bednárovým
Námestie 4.apríla
Partizánska
Pod Mlynom
Podhájska
Poľná
Potočná
Púpavová
Sedmokrásková
Slnečná
Školská
Športová

Veterná

                                                                                                                                                            

Vyhlásenie volieb do NR SR 2023.pdf

Informácie pre voliča.pdf

Posledná úprava 02.10.2023