Zníženie poplatku za odpady

Späť

Zníženie poplatku

Obecný úrad Marianka (OcÚ) eviduje a zaoberá sa všetkými žiadosťami o zníženie poplatku za odpady.

 

1. Poplatník môže vyjadriť záujem o zníženie poplatku:

  • osobne, slovne (na úrade v stránkových hodinách)
  • e-mailom (odpady@marianka.sk),
  • telefonicky (0910 288 400),
  • písomnou úradnou formou (poštou, vhodiť do schránky na OcÚ),
  • elektronickou úradnou komunikáciou (slovensko.sk, e-ID).

 

2. OcÚ overí podľa evidencie roku 2024 splnenie podmienok na zníženie poplatku

 

3. OcÚ informuje a vyzve poplatníka na zaplatenie poplatku na rok 2024 zníženého o príslušnú čiastku.

  • Zníženú čiastku je možné zaplatiť len do 25.2.2021.
  • Po tomto termíne nie je nárok na zníženie a OcÚ požaduje plnú výšku poplatku na rok 2021.

 

 

 

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady za rok 2020 podľa splnených podmienok

 

Posledná úprava 26.01.2024