Poplatky

Späť

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za kalendárny rok 2024

Frekvencia vývozu 13x ročne:

Objem nádoby

[v litroch]

Počet vývozov za rok

Sadzba za 1 liter

[EUR]

Ročný poplatok

[EUR]

110

13

0,055

78,65

120

13

0,055

85,80

240

13

0,055

171,60

1100

13

0,055

786,50

 

Frekvencia vývozu 26x ročne:

Objem nádoby

[v litroch]

Počet vývozov za rok

Sadzba za 1 liter

[EUR]

Ročný poplatok

[EUR]

110

26

0,055

157,30

120

26

0,055

171,60

240

26

0,055

343,20

1100

26

0,055

1573,00

 

Posledná úprava 24.06.2024