Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Späť

Výsledky elektronického sčítania obyvateľov 2021

 

Počet obyvateľov podľa pohlavia v obci Marianka k 1. 1. 2021

Kód

Územná jednotka

Spolu

muži (abs.)

muži (%)

ženy (abs.)

ženy (%)

SK0106508080

Marianka

2284

1117

48,91

1167

51,09

 

Počet obyvateľov podľa ekonomických vekových skupín v obci Marianka k 1. 1. 2021

Kód

Územná jednotka

Spolu

predproduktívny

vek

(0-14 rokov)

(abs.)

predproduktívny

vek

(0-14 rokov)

(%)

produktívny

vek

(15-64 rokov)

(abs.)

produktívny

vek

(15-64 rokov

) (%)

poproduktívny

vek

(65 a viac rokov)

(abs.)

poproduktívny

vek

(65 a viac rokov)

(%)

SK0106508080

Marianka

2284

488

21,37

1511

66,16

285

12,48

 

Viac výsledkov nájdete na: https://www.scitanie.sk/obyvatelia/zakladne-vysledky/pocet-obyvatelov/SR/SK0/SR

 

 

Posledná úprava 24.01.2022