Separovaný a komunálny odpad

Späť

 

Zvoz komunálneho odpadu na II. polrok 2020

Zvoz triedeného odpadu na II. polrok 2020

 

Informácie ku evidencii odpadov
Zmesový komunálny odpad (ZKO)
Obcou poverené osoby označili vaše nádoby na ZKO (smetiaky) nálepkou s QR-kódom podľa obecnej evidencie.

 

Skontrolujte si prosím nálepku na zadnej strane smetiaka. V nasledujúcich prípadoch napíšte prosím e-mail na "odpady@marianka.sk", uveďte vašu adresu miesta zberu odpadov (ulica, číslo domu), alebo zatelefonujte na číslo "0902 905 763".

 • Ak vám nálepka chýba (pracovníci obce asi nemohli/nevedeli označiť vašu nádobu alebo vás nezastihli; prípadne úrad eviduje len vašu starú alebo korešpondenčnú adresu).
 • Ak pred 13.9.2019 nemôžete nádobu sprístupniť, dajte nám to prosím vedieť, alebo príďte na obecný úrad (Školská 32, úradné hodiny sú v pondelok, stredu a piatok).
 • Ak je vašej nálepke nesprávny údaj(napr. typ nie je "ZKO", nesprávna adresa). Uveďte aj číslo tejto nálepky (prvý riadok v tvare "1 000 nnn nnn").

Separovaný odpad (PAPIER, PLASTY)
V nasledujúcom týždni dostanete do poštových schránok obálku s jednorazovými nálepkami na PAPIER a PLASTY. Ak ich nebudete mať do 23.9.2019, kontaktujte nás prosím rovnako (email, telefonicky, osobne).
Evidenciu zvozu odpadov od 1.10. 2019 budú robiť pracovníci Tekosu Malacky a obce Marianka podľa nálepiek. Po inventúre nádob a vyriešení nezrovnalostí, bude zvozová firma na základe dohody akceptovať už len nové QR-nálepky, len staré farebné (červené a zelené) značenie čoskoro stratí platnosť.
V skratke:

 • Na zmesový odpad - sú trvalé nálepky (ZKO) - na nádoby.
 • Na separovaný odpad - dostanete poštou jednorazové nálepky (PLAST, PAPIER) - na vrecia.
 • Poplatky za r. 2019 sa nemenia. Smetiari budú vysýpať len smetiaky s novými nálepkami a vtedy, keď budú vyložené.
 • POKIAĽ MÁTE NEDOSTATOK VRIEC NA SEPAROVANÝ ODPAD, PRÍĎTE NA OBECNÝ ÚRAD, KDE VÁM ICH POSKYTNEME!

Podrobné informácie nájdete v letáku PDF.
Ešte nová dobrá správa: Do konca septembra bude mať Marianka krytý kontajner (tzv. mobilnú zberňu) na papier 32 m2. Školáci a ich rodiny sa môžu začať pripravovať.

Úroveň triedenia za rok 2019.

Oznamujeme, že Obec Marianka na základe § 4 ods. 1 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec dosiahla v roku 2019 úroveň vytriedenia 28,19 %, čo predstavuje podľa prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeĺovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov sadzbu na rok 2020 vo výške 22/EUR/tonu zmesového komunálneho odpadu a objemového odpadu.

Riadne otváracie hodiny zberného mies­ta v Jazdeckom areá­li:

Streda:       15:00 - 18:00 hod.
Sobota:        9:00 - 13:00 hod.

 • Na zberné miesto vozte len bio odpad zo záhrady.
 • Konáriky nastrihané na maximálne pol metra. Nerozrezané konáre sa nezbierajú.
 • Neukladajte žiaden odpad pred bránu.
 • Neukladajte žiaden odpad mimo kontajne­ra.

Prečítajte si tiež:
https://www.marianka.sk/som-obcan/aktuality/odpady-vela-informacii-par-zlych-sprav.html
https://www.marianka.sk/som-obcan/aktuality/o-odpadoch-informacie-2-cast.html
https://www.marianka.sk/som-obcan/aktuality/o-odpadoch-popularne-dolezite-3-diel.html

Komunálny odpad

Rozpis poplatkov za vývoz komunálneho odpadu na rok 2019
Komunálny odpad - ohlasovacia povinnosť
Rozpis zvozu komunálneho odpadu - 1. polrok 2020 - NOVÉ !!!

Separovaný odpad

Rozpis zvozu triedeného odpadu - 1. polrok 2020 - NOVÉ !!!

 • čo kam patrí? na stiahnutie TU
 • čo patrí a nepatrí do farebných kontajnerov? na stiahnutie TU
Druh odpadu Spôsob likvidácie
Papier Vrecový zber doma. Dávame do modrého vreca. Zvoz podľa rozpisu.
Sklo V obci je rozmiestnených 10 kontajnerov - podľa mapy.
Tetrapak, VKM (viacvrstvové kartónové materiály) Vrecový zber doma. Dávame do žltého vreca. Zvoz podľa rozpisu.
Plast Vrecový zber doma. Dávame do žltého vreca. Zvoz podľa rozpisu.
Kov Výkup napr. v Stupave. Akcia "Upratovanie domácností".
Bioodpad zo záhrady Zberné miesto pri Jazdeckom areáli (3 kontajnery). Domáce kompostéry.
Kuchynský bioodpad Individuálne - domáci kompostér
Zmesový komunálny odpad Prihlásené nádoby na ZKO (vlastné, prenajaté) 110L, 120L, 240L
Objemný odpad Akcia "Upratovanie domácností", 14 veľkokapacitných kontajnerov.
Elektroodpad a nebezpečný odpad Predajne Elektro, EKO-Centrum Záh. Bystrica, akcia "Upratovanie domácností"
Šatstvo a textílie V obci sú kontajnery TEXTIL-EKO (spolu so sklom).
Drobný stavebný odpad Individuálne - do FCC Zohor, OLO Bratislava
Odpad z kanalizácie, kal zo septikov Individualne - firma Robuš (Marianka), alebo BVS, AKS, Inkanal.

 

Staré pneumatiky: zberné miesto je v priestoroch autoservisu pri reštaurácii Staré Časy. Zber pneumatík je možný počas celého roka.

Otváracie hodiny:

Pondelok - Piatok: 8:00 - 16:00
Kontaktná osoba: Ján Špano, tč: 0915 763 531

V prípade otázok, podnetov, nahlasovania čiernych skládok nás prosím kontaktujte na adrese odpady@marianka.sk, alebo radacovska@marianka.sk. 

Posledná úprava 04.11.2020